Středočeská síť podpory nadání

Krajské pracoviště Střední Čechy se podílí společně s ostatními kraji v ČR na rozvoji a podpoře nadaných a talentovaných dětí. Nabízíme vzdělávací programy pro pedagogy, aktivity pro nadané děti (jednodenní setkání, exkurze, badatelské projekty), kontakty na ostatní organizace pracující s nadanými a talentovanými dětmi, odborné a konzultační zázemí pro pedagogy, ale také pro rodiče nadaných dětí.

Střední Čechy mají veliký potenciál v oblasti péče o nadané a talentované děti, což je dáno vysokou koncentrací škol v tomto kraji a dalších organizací. Cílem našeho pracoviště je shromažďovat a centralizovat informace o těchto aktivitách. To je realizováno pomocí úzké skupiny spolupracovníků, které vytvářejí tzv. Krajskou koordinační skupinu (KKS). KKS je složena ze zástupců ŽS a MŠ, Pedagogicko-psychologické poradny, České školní inspekce, Národního ústavu pro vzdělávání, Krajského úřadu pro SČ, Centra nadání a zástupce NIDV.

Ve Středních Čechách byla navázána spolupráce se Středočeským inovačním centrem, které spolupracuje s významnými vědecko-výzkumnými institucemi v tomto kraji a dále pak s několika zástupci základních škol, které již poskytují podporu nadaným dětem ve svých školách v nejrůznějších vzdělávacích oblastech.  

Diagnostiku a konzultační činnost v oblasti nadání a talentu dětí v rámci Středních Čech poskytuje PhDr.Radmila Pikorová z Pedagogicko-psychologické poradny se sídlem v Benešově. Kontakt: pikorova@pppsk.cz, tel: 317 722 904.

Krajská síť podpory nadání sdružuje zástupce v této oblasti aktivních subjektů. Současný stav členstva k nahlédnutí zde: http://talentovani.cz/sc-podpora-nadani

Koordinátor podpory nadání NIDV pro Středočeský kraj:

PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.

borovicka@nidv.cz

777 472 447

 

Profilovou aktivitou krajské sítě podpory nadání ve středních Čechách jsou pro kalendářní rok 2018 stáže.

Školy vysílající stážisty:

1) Gymnázium Dr. Josefa Pekaře / kontaktní osoba Zuzana Knesplová (knesplova@pekargmb.cz) / zájem o stáž na škole, kde se pracuje s nadaným žákem v hodinách AJ (individualizace, případně realizace IVP - mimořádně nadaní) 

___________________________________________________________________________

Databáze je průběžně aktualizována.

Stáže jsou financovány z prostředků NIDV.

 

Pokud chcete svou školu do databáze doplnit nebo potřebujete další informace, kontaktujte krajského koordinátora.

Aktuality Středočeský kraj

Jarní exkurze do světa vědy budou probíhat až do 30. 6. 2016

Program Jarních exkurzí do světa vědy, během kterého mohou středoškolští studenti a široká veřejnost nahlédnou „pod pokličku" tajemství a postupů práce vědců z Akademie věd ČR, se...

Jarní setkání členů a příznivců Dětské Mensy – červen 2016

3. - 5. 6. se uskuteční jarní setkání členů a příznivců Dětské Mensy . Cílem je dát možnost členům Dětské Mensy se seznámit, strávit společně trochu času a navázat přátelství s podobně laděnými...

Kurzy pro středoškoláky připravující na studia na prestižních univerzitách

Od 10. května se budou moci registrovat noví zájemci z řad středoškolských studentů do podzimních kurzů CTM ONLINE PROGRAMU, které jsou účinnou pomocí, jak se připravit na studia na prestižních...

Nový projekt MASTER LEKTOR - Věda nás baví

Pro nový projekt MASTER LEKTOR hledá VĚDA NÁS BAVÍ nadšené pedagogy, kteří by chtěli samostatně zrealizovat a vést kroužek VĚDA NÁS BAVÍ na základních školách v menších městech.

Terénní geologické exkurze - nabídka pro školní kolektivy

Po předchozí ústní domluvě a s ohledem na počet účastníků nabízí Geologický ústav AV ČR školním kolektivům terénní geologickou exkurzi vybraným regionem středních Čech, po Praze, případně i...
Je zobrazeno 231 - 235 položek z celkového počtu 303.
Položek na stránku 5
  61