Rozvoj nadaného dítěte v běžné mateřské škole (8 vyučovacích hodin)

Aktivita je zdarma

Program vychází z představení potřeby systematické péče o nadání v mateřské škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání. Předpokládá se, že účastníci už začínají nastavovat ve své škole systém péče o nadání a zvládají problematiku vyhledávání a identifikace nadání. Na to se v programu navazuje obeznámením pedagogů s přístupy a metodami rozvoje nadání dětí předškolního věku v podmínkách běžné mateřské školy. Tyto formy práce budou využívány v budovaném systému péče o nadání v mateřské škole.Použité metody: přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace, prezenční.Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:Jak vytvořit vzdělávací nabídku v mateřské škole, aby podporovala nadání dětí. Rozšíření a obohacení vzdělávacích programů.Jaké další aktivity je možné v mateřské škole realizovat na podporu nadání.Jak nastavit aktivity pro podporu nadání jako součást systému.Soutěže a jejich využití při podpoře nadání v mateřské škole s ohledem na věk dítěte.Zdroje materiálů a úloh vhodných pro nadané děti.Zařazování Hejného metody do vzdělávání v mateřské škole. Motivace nadaných dětí.Jak využít nadání dítěte k jeho plnohodnotnému zařazení do skupiny dětí.Výchovné prvky vzdělávacího procesu.


Datum konání
27.05.2019 - 27.05.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
Mgr. Eva Machů, Ph.D.
Adresa
Potoky 267
Zlín
Kraje
Zlínský
Url adresa
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení