Vyhledávání a identifikace nadání

Aktivita je zdarma

Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Program navazuje na systematický úvod do problematiky péče o nadání ve škole. Představuje účastníkům problematiku vyhledávání a identifikace nadání jako klíčovou oblast systému péče o nadání ve škole.   Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, procesu identifikace nadání a napomůže jim v tom, jak tento proces nastavit a jak v něm participovat. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s tématy projevů nadaných žáků, typologií nadaných žáků, metodami pedagogické identifikace nadání, spoluprací s poradnou na diagnostice nadání, komunikací problematiky vyhledávání nadání s rodiči, kolegy a vedením školy. Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít systematicky rozvíjet oblast identifikace nadání a začlenit ji do budovaného sytému péče o nadání ve škole.Použité metody:Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční.Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:
  • Projevy nadaného dítěte a žáka.

  • Typologie nadaných žáků.

  • Metody pedagogické diagnostiky nadání.

  • Checklisty a pedagogické diagnostické škály.

  • Portfolia žáka.

  • Úlohy vhodné pro diagnostiku nadání.

  • Výsledky aktivit, soutěží a zájmy žáka.

  • Spolupráce s PPP – psychologická a speciálně pedagogická diagnostika nadání.

  • Mensa a identifikace nadání.

  • Komunikace problematiky vyhledávání a identifikace nadání s kolegy, rodiči a vedením školy.


Datum konání
13.11.2019 - 13.11.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
Jan Turoň
Adresa
Hlinsko 49
České Budějovice
Kraje
Jihočeský
Url adresa
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení