Nalezené aktivity

Plzeňská okna do vesmíru III

25. ZŠ , Chválenická 17, Plzeň, 32600
Česká astronomická společnost, 25. ZŠ v Plzni, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni a JČMF vás zvou na astronomický seminář Plzeňská okna do vesmíru III.
16.11.2019 - 16.11.2019

Exkurze na telemetrickou Stanici Panská Ves

Ústav fyziky atmosféry AV ČR – Observatoř a telemetrická stanice Panská Ves, Panská Ves 26, Doksy , 47163
V rámci akce Festival vědy a techniky AV ČR se koná exkurze na telemetrickou Stanici Panská Ves.
16.11.2019 - 16.11.2019

Mistrovství akademiků ČR v sudoku 2019

Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno, 60200
V sobotu 16. 11. 2019 před Mezinárodním dnem studenstva proběhne Mistrovství akademiků ČR v sudoku, které se koná v prostorách Fakulty stavební VUT (Brno-střed).
16.11.2019 - 16.11.2019

Jak na přírodovědnou gramotnost na počátku vzdělávání

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Křížová 22, Brno
Obsahem kurzu je podpora a rozvoj přírodovědného vzdělání dětí v MŠ, na 1. stupni ZŠ nebo při mimoškolním či zájmovém vzdělávání s mezioborovým propojením fyziky a chemie. Účastník díky soustavě promyšlených, na sebe navazujících pokusů pochopí vzta ...
18.11.2019 - 18.11.2019

Setkání pedagogů, kteří chtějí pečovat o nadané žáky

Ing. Martina Jatzková, DiS., Provaznická 64
Setkání pedagogů, kteří chtějí pečovat o nadané žáky je určeno pro pedagogy základních škol, kteří se aktivně věnují nebo by se chtěli věnovat podpoře nadání na škole. Cílem aktivity je obohatit pedagogy o nové poznatky a vzájemné poznání aktérů v ob ...
18.11.2019 - 18.11.2019

Pozvánka pro rodiče nadaných dětí

DDM Praha, Pod Juliskou 2a, Praha 6, 160 00
Máte doma nadané dítě? Chcete získat podporu a lépe mu porozumět? Dozvědět se více o možnostech jeho rozvoje? Chcete sdílet své radosti a starosti? Vstup je zdarma.
18.11.2019 - 18.11.2019

Tvořivost, logika a úlohy pro nadané

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Křížová 22, Brno
Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání a pro pedagogy, kteří se zabývají podporou tvořivosti nebo logiky. Účastníci budou obeznámeni s tím, jak podporova ...
19.11.2019 - 19.11.2019

Rozvoj nadaného žáka v běžné škole (pro školní koordinátory péče o nadání)

PhDr. Iva Šeflová, Ph.D., Masarykova 28, Liberec
Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Program vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání. Předpokládá se, že účastníci už začínají n ...
19.11.2019 - 19.11.2019

Dětská vědecká konference

Academic School, Střední škola, s.r.o., Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště, 686 05
Pro žáky I. a II. stupně a pro žáky nižších ročníků středních škol.
19.11.2019 - 19.11.2019
Konference

Migranti v našem městě

Talnet - NIDV, Senovážné nám. 25, Praha, 11000
Znáte svoje město? Všímáte si změn, které v něm probíhají? Pokud ano, jistě jste si všimli, že se mění také obyvatelé města – lidé se rodí, umírají, stěhují se pryč, ale také se lidé do města stěhují, z jiných míst v Česku nebo ze zahraničí.
19.11.2019 - 05.12.2019

Žádost o zřízení účtu