Jazykově nadaný žák v hodinách českého jazyka a literatury

Aktivita je zdarma

Seminář je zaměřen na problematiku rozvoje jazykového nadání žáků staršího školního věku. Obsah vychází z teoretických podkladů odborných prací renomovaných dětských psychologů a speciálních pedagogů zabývajících se problematikou nadání u dětí školního věku (Laznibatová, Fořtík, Fořtíková, Portešová atd.). Vlastní seminář se opírá o diskuzi, výměnu zkušeností přítomných pedagogů a o příklady dobré praxe.

Účastníci semináře se seznámí s vhodnými metodami a formami práce s nadanými žáky na 2. stupni základní školy a nižším stupni víceletého gymnázia (projekty, myšlenkové mapy, T-graf, problémové a samostatné učení). Vyzkoušejí si aktivity pro různé stupně nadání, které obohatí výuku českého jazyka a literatury, a budou pracovat s materiály založenými na mezipředmětových vazbách. Účastníci si odnesou praktické náměty, jak diferenciovat úlohy ve třídě s nadanými a mimořádně nadanými žáky. Získají seznam inspirativních webových stránek a využitelné doplňkové literatury. 


Datum konání
06.11.2019 - 06.11.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
Mgr. Markéta Palečková
Adresa
Luční 460
Hradec Králové
00000
Kraje
Královéhradecký
Url adresa
Obor
Pedagogika
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení