Nalezené aktivity

Rozvoj kognitivně nadaného žáka v běžné škole

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Křížová 22, Brno
Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání. Předpokládá se, že účastníci už začínají nastavovat ve své škole systém péče o nadání a zvládají problematiku vyhl ...
24.04.2019 - 24.04.2019

Stáže pedagogů - podpora rozvoje nadání dětí, žáků a studentů ve Zlínském kraji

Mgr. Eva Machů, Ph.D., Uherské Hradiště
Program se zaměřuje na šíření příkladů dobré praxe práce s nadanými dětmi, žáky a studenty ve Zlínském kraji v mateřských, základních a středních školách. Účastníci (2 - 3 hospitující učitelé) absolvují stáže v rozsahu čtyř vyučovacích hodin ve vybra ...
24.04.2019 - 24.04.2019

Stáže pedagogů - podpora rozvoje nadání dětí, žáků a studentů ve Zlínském kraji

Mgr. Eva Machů, Ph.D., Komenského 268
Program se zaměřuje na šíření příkladů dobré praxe práce s nadanými dětmi, žáky a studenty ve Zlínském kraji v mateřských, základních a středních školách. Účastníci (2 - 3 hospitující učitelé) absolvují stáže v rozsahu čtyř vyučovacích hodin ve vybra ...
24.04.2019 - 24.04.2019

Setkání krajské koordinační skupiny

Mgr. Markéta Palečková, Za Pasáží 657, Pardubice
MŠMT má jako jednu z priorit podporu nadání (je vytvořena koncepce podpory nadání  na roky 2015 – 2020). Na realizaci jednotlivých cílů v koncepci se podílí dvě organizace zřízené MŠMT a to NÚV (Národní ústav pro vzdělávání) a NIDV (Národní institut ...
24.04.2019 - 24.04.2019

MODAM

Složka JČMF: Ostravská pobočka, Unnamed Road , Ostrava, 700 30
Zveme vás na další ročník akreditovaného semináře MODAM, tentokrát s podtitulem Jak učit a naučit – od Švýcarska po českou kotlinu.
26.04.2019 - 26.04.2019

NEBEZsPÉČÍ

Z.A.D.E.K, Aloise Gavlase 33/4, Ostrava, 70030
Metodický kurz pro pedagogy
26.04.2019 - 28.04.2019
Pobytová aktivita

Vyhledávání, identifikace a nominace dětí s vysokým potenciálem a nadaných v MŠ (8 vyučovacích hodin)

Ing. Martina Jatzková, DiS., Blahoslavova 1576/2, Ostrava
Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Program navazuje na Systematický úvod do problematiky nadání pro MŠ. Představuje účastníkům problematiku vyhledávání, identifikace a nominace nadání v předškolním období, jako klíčo ...
29.04.2019 - 29.04.2019

Vyhledávání, identifikace a nominace dětí s vysokým potenciálem a nadaných v MŠ

NIDV Ostrava, Blahoslavova 2, Ostrava, 70200
Seminář pro pedagogy mateřských škol
29.04.2019 - 29.04.2019

Kulatý stůl KSPN

Mgr. Monika Holečková, Čermákova 18, Plzeň
Kulatý stůl Krajské sítě podpory nadání (KSPN)  je připraven pro osoby či instituce se vztahem k podpoře nadaných dětí a žáků.   ...
01.05.2019 - 28.06.2019

Tvořivost, logika a úlohy pro nadané

PhDr. Iva Šeflová, Ph.D., Masarykova 28, Liberec
Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Program vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání a pro pedagogy, kteří se zabývají podporou ...
06.05.2019 - 06.05.2019