Nalezené aktivity

Setkání krajské koordinační skupiny

Jan Turoň, Hlinsko 49, České Budějovice
MŠMT má jako jednu z priorit podporu nadání (je vytvořena koncepce podpory nadání  na roky 2015 – 2020). Na realizaci jednotlivých cílů v koncepci se podílí dvě organizace zřízené MŠMT a to NÚV (Národní ústav pro vzdělávání) a NIDV (Národní institut ...
19.11.2019 - 19.11.2019

Stáže padagogů JMK

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Úvoz
Program se zaměřuje na šíření příkladů dobré praxe práce s nadanými dětmi, žáky a studenty v mateřských, základních a středních školách. Účastníci (2 - 15 hospitujících pedagogů) absolvují stáže v rozsahu pěti vyučovacích hodin na vybrané instituci ( ...
20.11.2019 - 20.11.2019

Science Café Písek: Od šípových jedů k Novičoku

Local club, Velké nám. 114/3, Písek, 39701
20. 11. 2019 19:00 - 20:30 Restaurace Pí Local club, Velké nám. 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek Host: kpt. Ing. Bc. Dušan TREFILÍK z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany AČR
20.11.2019 - 20.11.2019

XI. ročník MathRace

Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, Brno, 61137
MathRace je matematická soutěž organizovaná Ústavem matematiky a statistiky organizátory Brněnského korespondenčního semináře pro studenty středních škol.
20.11.2019 - 20.11.2019

Kulatý stůl - podpora nadání

Mgr. Kateřina Fousová, Jana Masaryka
Kulatý stůl zaměřený na podporu nadání je připraven pro osoby či instituce se vztahem k podpoře nadaných dětí a žáků. Kulaté stoly pořádáme v rámci aktivit Krajské sítě podpory nadání. Do té se mohou přihlásit konkrétní aktéři, kteří se podpoře nadá ...
20.11.2019 - 20.11.2019

Science Café Zlín: Jak může česká nanotechnologie vyčistit vodu?

Laboratorní centrum Fakulty technologické, Vavrečkova 5669, Zlín, 760 01
21. 11. 2019 18:00 - 19:30 Zlín, Laboratorní centrum Fakulty technologické U15/002, Vavrečkova 5669 Přednášející: Mgr. Vojtěch Kundrát, CEITEC, Masarykova univerzita Brno
21.11.2019 - 21.11.2019

Science café Zlín: Jak může česká nanotechnologie vyčistit vodu?

UTB ve Zlíně, Vavrečkova 5669, Zlín, 76001
*
21.11.2019 - 21.11.2019
Konference

Proč by měl Darwin rád teorii her

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská , České Budějovice, 37001
Evoluční teorie her je matematickým vyjádřením Darwinovy evoluční teorie. V přednášce se seznámíme se základními koncepty evoluční teorie her (např. Nashova rovnováha, evolučně stabilní strategie) a na jednoduchých modelech si ukážeme, jak tato teorie vysvětluje např. evoluci agresivity nebo evoluci kooperace.
21.11.2019 - 21.12.2019

Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie 2019

JČMF Plzeňská pobočka, hotel Šumava, Kašperské Hory, 34192
Konference věnovaná astronomickému vzdělávání a popularizaci astronomie.
22.11.2019 - 22.11.2019
Konference

Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie 2019

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, Kašperské Hory 375 ( Amálino údolí ), Kašperské Hory, 34192
Konference věnovaná astronomickému vzdělávání a popularizaci astronomie s podtitulem „Astronomická gramotnost“.
22.11.2019 - 24.11.2019
Konference

Žádost o zřízení účtu