Nalezené aktivity

Vysokoškolákem na zkoušku

Ostravská univerzita, 30. dubna 22 , Ostrava, 701 03
Projekt Ostravské univerzity zaměřený na rozvoj nadaných žáků a využití jejich potenciálu v oblasti techniky a programování.
02.09.2019 - 20.12.2019

Veletrh volnočasových aktivit Volný čas není nuda

Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina a NIDV Krajské pracoviště Jihlava, Fr. Hrubína 753, Třebíč, 674 01
Volný čas není nuda
06.09.2019 - 14.09.2019

Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka

PaedDr. Ellen Mlátilíková, Západní 15, Karlovy Vary
Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Program vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání. Předpokládá se, že účastníci už začínají n ...
18.09.2019 - 18.09.2019

Kulatý stůl - podpora nadání

Mgr. Eva Machů, Ph.D., Potoky 267, Zlín
Kulatý stůl - podpora nadání je připraven pro osoby či instituce se vztahem k podpoře nadaných dětí a žáků. Cílem setkání je seznámit zástupce základních, středních a vysokých škol s institucemi, které se věnují podpoře nadání. Tentokrát se setkání b ...
23.09.2019 - 23.09.2019

Seminář Matematika na vysokých školách

Matematické oddělení pražské pobočky, herbertov 15, Horní Mlýn Herbertov u Vyššího Brodu, 38273
Třídenní seminář konaný pravidelně v lichých letech. Letos půjde již o dvanáctý ročník semináře.
23.09.2019 - 23.09.2019
Pobytová aktivita

Systematický úvod do problematiky nadání

NIDV Zlín, Potoky 267, Zlín, 76001
Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání ve škole obnáší, a navede je k vytváření systému péče o nadání ve vlastní škole. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s tématy významu péče o nadání, identifikace nadání, vzdělávacích potřeb nadaných žáků, forem práce s nadanými žáky, formami nadání, institucemi, které se nadaným věnují a jejich nabídkou. Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít budovat ve své škole systém péče o nadání a plnit tak svou roli koordinátora péče o nadání. Následně se předpokládá, že účastníci svoje znalosti rozšíří v navazujících vzdělávacích programech.
23.09.2019 - 23.09.2019
Konference

Systematický úvod do problematiky nadání

Mgr. Eva Machů, Ph.D., Potoky 267, Zlín
2. Obsah programu: Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání ve škole obnáší, a navede je k vytváření systému péče o nadání ve vlastní škole. Účastníci budo ...
24.09.2019 - 24.09.2019

Setkání krajské koordinační skupiny

Mgr. Eva Machů, Ph.D., Kroměříž
MŠMT má jako jednu z priorit podporu nadání (je vytvořena koncepce podpory nadání  na roky 2015 – 2020). Na realizaci jednotlivých cílů v koncepci se podílí dvě organizace zřízené MŠMT a to NÚV (Národní ústav pro vzdělávání) a NIDV (Národní institut ...
01.10.2019 - 01.10.2019

Podporujeme nadané děti pro budoucnost (Frýdek - Místek)

Mensa ČR, Raškovice 18, Pražmo, 739 04
Vzdělávací seminář pro ředitele a zástupce škol v rámci projektu Supporting Gifted Children for the Future.
01.10.2019 - 01.10.2020

Systematický úvod do problematiky nadání

Jan Turoň, Hlinsko 49, České Budějovice
2. Obsah programu: Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání ve škole obnáší, a navede je k vytváření systému péče o nadání ve vlastní škole. Účastníci budo ...
02.10.2019 - 02.10.2019