Nalezené aktivity

Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice (VYDRA) 2019

Fyzikální ústav AV ČR,, Na Slovance 2, Praha 8, 18221
VYDRA je série aktivit zaměřených na rozvoj badatelských schopností nadaných studentů středních škol. Chceme studentům ukázat, že reálná fyzika obnáší řadu rozmanitých a tvůrčích činností – formulací řešeného (nejen fyzikálního) problému počínaje, a prezentací výsledků odborné i laické veřejnosti konče.
07.11.2019 - 10.11.2019

Využití her při výuce s integrovanými nadanými žáky (8 vyučovacích hodin)

PaedDr. Renee Grenarová, Ph.D. et Ph.D., Kodaňská
Účastníci se v kurzu dovědí, jak cílevědomě využívat ve výuce hry. Hry jsou představeny, jako účinný nástroj k rozvoji konkrétních kompetencí žáků. Účastníci se dovědí jak hry začlenit do výuky a jak pomocí her naplňovat vzdělávací cíle pro celou tří ...
09.11.2019 - 09.11.2019

Týden vědy a techniky s AV

Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, 117 20
Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.
11.11.2019 - 17.11.2019

Vyhledávání a identifikace nadání

Jan Turoň, Hlinsko 49, České Budějovice
Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Program navazuje na systematický úvod do problematiky péče o nadání ve škole. Představuje účastníkům problematiku vyhledávání a identifikace nadání jako klíčovou oblast systému péče ...
13.11.2019 - 13.11.2019

Jak na přírodovědnou gramotnost na počátku vzdělávání

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Křížová 22, Brno
Obsahem kurzu je podpora a rozvoj přírodovědného vzdělání dětí v MŠ, na 1. stupni ZŠ nebo při mimoškolním či zájmovém vzdělávání s mezioborovým propojením fyziky a chemie. Účastník díky soustavě promyšlených, na sebe navazujících pokusů pochopí vzta ...
18.11.2019 - 18.11.2019

Tvořivost, logika a úlohy pro nadané

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Křížová 22, Brno
Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání a pro pedagogy, kteří se zabývají podporou tvořivosti nebo logiky. Účastníci budou obeznámeni s tím, jak podporova ...
19.11.2019 - 19.11.2019

Rozvoj nadaného žáka v běžné škole (pro školní koordinátory péče o nadání)

PhDr. Iva Šeflová, Ph.D., Masarykova 28, Liberec
Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Program vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání. Předpokládá se, že účastníci už začínají n ...
19.11.2019 - 19.11.2019

Stáže padagogů JMK

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Úvoz
Program se zaměřuje na šíření příkladů dobré praxe práce s nadanými dětmi, žáky a studenty v mateřských, základních a středních školách. Účastníci (2 - 15 hospitujících pedagogů) absolvují stáže v rozsahu pěti vyučovacích hodin na vybrané instituci ( ...
20.11.2019 - 20.11.2019

Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie 2019

JČMF Plzeňská pobočka, hotel Šumava, Kašperské Hory, 34192
Konference věnovaná astronomickému vzdělávání a popularizaci astronomie.
22.11.2019 - 22.11.2019
Konference

Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie 2019

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, Kašperské Hory 375 ( Amálino údolí ), Kašperské Hory, 34192
Konference věnovaná astronomickému vzdělávání a popularizaci astronomie s podtitulem „Astronomická gramotnost“.
22.11.2019 - 24.11.2019
Konference