Moravskoslezská síť podpory nadání

Ing. Martina Jatzková

koordinátor podpory

tel: 596120454
tel: 770106778
E-mail: jatzkova@nidv.cz

Priority Moravskoslezského kraje k podpoře nadání:

 • Zajistit pedagogům mateřských, základních a středních škol dostatek vzdělávacích aktivit k problematice nadání.
 • Identifikovat jednotlivé potřeby mateřských a základních škol ve vztahu k podpoře nadání a nabídnout vzájemnou spolupráci.
 • Poskytovat metodickou podporu v oblasti Šablon I a Šablon II s využitím k podpoře nadání na jednotlivých školách.
 • Budovat ucelenou Krajskou síť podpory nadání v kraji. 

Zuzana Drozdová

koordinátor podpory

tel: 596120454
tel: 778449420
E-mail: drozdova@nidv.cz
 • Síťování středních škol v návaznosti na zaměstnavatele regionu.
 • Rozvinutí spolupráce VŠB – TU Ostrava, spolupráce s výzkumnými centry, zachycení talentů před vstupem na pracovní trh.
 • Navázání spolupráce se SVČ a NNO, šetření jejich potřeb pro práci s talentovanými a kooperace při realizaci aktivit.

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

ZŠ Studénka, Butovická 346, p.o.

Člen krajské sítě
*

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, p.o.

Ostrava-Moravská Ostrava http://www.svcoo.cz/
Člen krajské sítě
*

EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o.

Ostrava-Vítkovice www.edin.cz
Člen krajské sítě
* - vzhledem k malému počtu dětí ve třídě vytváří škola harmonické prostředí, které umožňuje pedagogům plně a individuálně se dětem věnovat - každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost - usilujeme o jeho rozvoj s ohledem na věkové zvláštnosti, po...

ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského 701/3, p.o.

Člen krajské sítě
*

ZŠ Frýdek-Místek, Československé armády 570

Člen krajské sítě
*

Mensa České republiky

Člen krajské sítě KKS
*

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj

Člen krajské sítě KKS
*

Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, p.o.

Člen krajské sítě KKS
*

Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, p.o.

Člen krajské sítě
*

Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát

Člen krajské sítě KKS
*