Moravskoslezská síť podpory nadání

Ing. Martina Jatzková

koordinátor podpory

tel: 596120454
tel: 770106778
E-mail: jatzkova@nidv.cz

Priority Moravskoslezského kraje k podpoře nadání:

 • Zajistit pedagogům mateřských, základních a středních škol dostatek vzdělávacích aktivit k problematice nadání.
 • Identifikovat jednotlivé potřeby mateřských a základních škol ve vztahu k podpoře nadání a nabídnout vzájemnou spolupráci.
 • Poskytovat metodickou podporu v oblasti Šablon I a Šablon II s využitím k podpoře nadání na jednotlivých školách.
 • Budovat ucelenou Krajskou síť podpory nadání v kraji. 

Zuzana Drozdová

koordinátor podpory

tel: 596120454
tel: 778449420
E-mail: drozdova@nidv.cz
 • Síťování středních škol v návaznosti na zaměstnavatele regionu.
 • Rozvinutí spolupráce VŠB – TU Ostrava, spolupráce s výzkumnými centry, zachycení talentů před vstupem na pracovní trh.
 • Navázání spolupráce se SVČ a NNO, šetření jejich potřeb pro práci s talentovanými a kooperace při realizaci aktivit.

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

ZŠ Opava, Englišova 82 - p.o.

Člen krajské sítě
*Cílem Klubu nadaných dětí Mensy ČR Opava je nabídnout zvídavým dětem, které mají zájem o intelektové činnosti, rozšiřování obzorů, možnost se rozvíjet formou mimoškolní činnosti. Hlavní náplní jsou především exkurze, přednášky, odborné projekty, akt...

ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, p.o.

*Základní škola zahájila v září 2018 program vzdělávání a rozvoje mimořádně intelektově nadaných žáků (tzv. MiND). Ten spočívá v koncepci systematicky s těmito žáky pracovat, a to formu tzv. MiND hodin, ve kterých je výuka je realizovaná obohacujícím...

ZŠ T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - p.o.

Člen krajské sítě
*Nadaným dětem věnujeme zvýšenou pozornost. Každému nadanému žákovi hledáme aktivity, které by mu mohly vyhovovat. Není pro nás neřešitelné, aby nadaný žák navštěvoval předmět ve vyšším ročníku, nebo mu pomůžeme přeskočit ročník. Vyhledáme mu vhodnou...

Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, p.o.

Nový Jičín www.pppnj.cz
Člen krajské sítě SIPON
individuální pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika, metodická podpora pro pedagogy, klub rodičů a nadaných dětí pro klienty PPP

ZŠ Opava, Boženy Němcové 2, p.o.

Člen krajské sítě
*

ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, p.o.

Člen krajské sítě
*

ZŠ Odry, Komenského 6, p.o.

*

MŠ Hradec nad Moravicí, okr.Opava, p.o.

Člen krajské sítě
*V mateřské škole máme celkem 4 učitelky proškolené v metodě NTC Learning. Absolvovaly kurzy Mensa NTC Learning I. II. a III. v horizontu 12 měsíců a také metodu prakticky realizují při činnostech rozvíjející intelektovou stimulaci dětí.

Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o.

Člen krajské sítě
*

Slezské gymnázium, Opava, p.o.

*