Síť podpory nadání Vysočina

Mgr. Kateřina Fousová

koordinátor podpory

tel: 728277932
tel: 728277932
E-mail: fousova@nidv.cz

Priority pro nejbližší rok:

1. Podpora polytechnického vzdělávání - rozvoj tábora T-Camp

2. Rozvoj a prohloubení síťování

3. Péče o nadání prostřednictvím šablon

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

ZOO Jihlava, příspěvková organizace

Člen krajské sítě KKS SIPON
výukové programy pro školy, soutěže, zájmové útvary, akce pro veřejnost, příměstské tábory

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

Člen krajské sítě KKS
*

Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč

diagnostika nadaných spolupráce se školami při vzdělávání nadaných žáků vzdělávání učitelů v problematice nadaných informace o akcích a příležitostech metodická činnosti pro ostatní PPP v kraji

T. G. Masaryka Moravské Budějovice

Moravské Budějovice http://www.zsmb.cz/
Škola nabízí badatelské a ekologické aktivity, obohacovanou výuku a další.

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina

Člen krajské sítě KKS SIPON