Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace

  • Středisko volného času

www.ddmjihlava.cz
Brněnská 670/46, 586 01 Jihlava
Ing. Prokop Vilibald
Tel.: 567303521
Tel.: 730855755
prokop@ddmjihlava.cz
Člen KKS