Chaloupky o.p.s.

  • Nestátní nezisková organizace

www.chaloupky.cz
Kněžice 109, 675 29 Kněžice
Ing. Zetěk Jozef
Tel.: 567213661
Tel.: 731440921
jozef.zetek@chaloupky.cz
Člen KSPN
Člen SIPON

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci základních a středních škol

Rozsah působnosti: krajský

Typ talentcentra: vzdělávací

Zaměření oborové: environmetnální výchova, biologie, ochrana přírody, ekologie

Podrobný popis činnosti a aktivit

Ekologická olympiáda pro střední školy, krajské i národní kola, jsme členové metodického týmu ČSOP pro soutěže
Zlatý list - přírodovědná soutěž pro základní školy
EKOKLUB (už nefunguje) - pravidelé setkávání studentů SŠ se zájmem o ekologii a ochranu přírody
Vedení SOČ, konzultace seminárních prací a diplomek
Další vzdělávání pedagogických pracovníků


Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Ing. Martin Kříž, vedoucí pracoviště Kněžice a zástupce ředitele Chaloupek o.p.s.
Externích pracovíků jsou desítky z řad pedagogů, odborníků z univerzit, AOPK, muzeí a dalších odborých pracovišť.

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

- zprostředkování kontaktů na muzea a univerzity
- možnost zapojit se do odborných výzkumů na poli ochrany přírody přes našeho zřizovatele ZO ČSOP Kněžice
- metodická pomoc pro učitele, DVPP
- rozsáhlá kihovna s odbornou literaturou z oblasti botaniky, zoologie, ekologie, geologie...

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

Muzeum Vysočiny Jihlava
Muzeum Vysočiny Třebíč
Moravské zemské muzeum (S. Houzar)
Univerzita Karlova (Arachne), Masarykova univerzita, Univerzita Palackého, 
AOPK Havlíčkův Brod
Lesy ČR, Povodí Moravy, ČHMÚ...

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Tradičí koordinátor ekologické olympiády, daří se nám zvyšovat kvalitu i na celostátní úrovni (z našeho popudu)

Referenční osoby

Gymnázium Chotěboř - Jirsová Eva
Gymnázium Jihlava - Krásenský Tomáš
ZO ČSOP Kněžice - Václav Křivan
Muzeum Vysočiny Jihlava - ředitel Karel Malý
AOPK Havlíčkův Brod - pan Hlaváč
ČSOP - předseda Petr Stýblo
SSEV Pavučina - předseda Petr Daniš

Finanční náročnost účasti cílových skupin

to je velmi rozdílné
u EO: zhruba třetinu nákladů kryjí žáci