Česká školní inspekce

  • Státní správa a samospráva

Ševela Zdeněk
Tel.: 577653202
Tel.: 728952004
Zdenek.Sevela@csicr.cz
Člen KSPN
Člen KKS
Člen SIPON

*Kontroluje a hodnotí systémy vyhledávání, identifikace a podpory nadání na českých MŠ, ZŠ a SŠ.