Česká školní inspekce

  • Státní správa a samospráva

https://www.csicr.cz/cz/ZAKLADNI-INFORMACE/O-nas
Koperníkova 26, 30100 Plzeň
Ing. Pavel Honzík
Tel.: 723371737
Tel.: 723371737
csi.p@csicr.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Česká školní inspekce zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy hodnocení vzdělávací soustavy. V souvislosti s výkonem inspekční činnosti se Česká školní inspekce s předchozím souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy může podílet na zajišťování úkolů, které souvisejí s naplňováním mezinárodních smluv, s rozvojem mezinárodních styků a mezinárodní spolupráce, ale i úkolů vyplývajících pro Českou republiku z členství v mezinárodních organizacích.