Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč

diagnostika nadaných spolupráce se školami při vzdělávání nadaných žáků vzdělávání učitelů v problematice nadaných informace o akcích a příležitostech metodická činnosti pro ostatní PPP v kraji

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

Poradny, KSPN KKS
*

PPP Plzeň - jih

*

PPP Karlovy Vary

Poradny, KSPN KKS SIPON
Pedagogická a psychologická diagnostika dětí, žáků a studentů. Spolupráce se školami na doporučení ke vzdělávání v oblasti péče o nadané.

Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav

psychodiagnostika, intervence, terapie, poradenství

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín

*

PPP Kadaň

individuální pedagogicko-psychologická diagnostika a poradenství pro nadané, konzultace ohledně nadání pro rodiče a školy, pomoc při zpracování IVP pro nadané

PPP Benešov

Benešov 0
Poradny, KSPN
*

PPP Kolín

Poradny, KSPN
*

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4

Poradny,
*