Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

TU Liberec - FP TUL

FP TUL - doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D., katedra pedagogiky a psychologie

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Vysoká škola, KSPN KKS
*

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vysoká škola, KSPN
*

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Vysoká škola, KSPN SIPON
vyhledávání talentů a průběžná práce s nimi

Člen KKS - Univerzita Palackého v Olomouci

Vysoká škola, KSPN
*

TU Liberec - Dětská univerzita

Vysoká škola, KSPN
*

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola, KSPN
*

Univerzita Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta, kat. fyziky

Vysoká škola,
*

Mendelova univerzita v Brně

Vysoká škola, KSPN
*

Odbor studijních záležitostí VUT v Brně

*