Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Uskupení TESLA

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Kroužky VÝCHODNÍ ČECHY

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Mensa České republiky

Nestátní nezisková organizace, KSPN KKS
*

Člen KSPN - What´s UP?

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Člen KSPN - GUERRILLA system education projekt

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Člen KSPN - EDURP Olomouc

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Hroznatova akademie - centrum kultury a vzdělání

Nestátní nezisková organizace, KSPN
Hroznatova akademie je malým, kulturně vzdělávacím centrem při Kanonii premonstrátů Teplá

Vzdělávací centrum Turnov

Nestátní nezisková organizace, KSPN SIPON
vzdělávací programy, informační služby, poradenské služby, projekty

Nadační fond Cesta talentu

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Chaloupky o.p.s.

Nestátní nezisková organizace, KSPN SIPON
- soutěže (ekologická olympiáda, zlatý list) - ekologické výukové programy (denní i pobytové) - ochranářské tábory, řemeslné tábory - DVPP, specializační studium koordinátorů EVVO - Publikační činnost Otevíráme dětem, mládeži i dospělým tajemstv...