Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Krajský šachový svaz Vysočina

Nestátní nezisková organizace, SIPON
Zřizujeme Šachové centrum talentované mládeže v Kraji Vysočina, které pečuje o šachové talenty v Kraji Vysočina.

Uskupení Tesla

Nestátní nezisková organizace,
*

Centrum pro talentovanou mládež

Nestátní nezisková organizace,
*

Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí

*

Klub nadaných dětí Sovičky ZŠ a MŠ Malšova Lhota, Hradec Králové

*

Klub nadaných dětí Delfíni Hradec Králové

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Jednota českých matematiků a fyziků

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Nestátní nezisková organizace, KSPN SIPON
Letní školy a celostátní semináře, jednodenní semináře, tematické exkurse

Mensa České republiky

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Nadační fond Jihočeské naděje

Nestátní nezisková organizace,
*