Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Gymnázium Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod www.ghb.cz
Základní škola, Gymnázia, KSPN KKS SIPON
Podpora nadaných žáků školy, spolupráce s Mensou, organizace krajského kola logické a biologické olympiády, zájmové kroužky pro žáky i veřejnost, činnost badatelského centra. Pro humanitně orientované žáky je v nabídce dramatický kroužek či umělecký ...

Česká školní inspekce

Státní správa a samospráva, KKS
*

Gymnázium Jihlava

Gymnázia, KSPN KKS SIPON
vzdělávání středoškolských studentů, semináře a organizace krajských kol olympiád, přednášková činnost, práce v přírodovědné laboratoři

Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace

Středisko volného času, KKS
*

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

*

Uskupení Tesla

Nestátní nezisková organizace,
*

Centrum pro talentovanou mládež

Nestátní nezisková organizace,
*

ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou

Základní škola,
*

Gymnázium J. K. Tyla

Gymnázia,
*

ICM Hradec Králové

*