Rezortní pracovní skupina

Rezortní pracovní skupina pro podporu nadání je iniciativní, poradní, koordinační a výkonnou skupinou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro otázky využití a rozvoje potenciálu dětí,žáků a studentů a pro oblast podpory nadání – jeho identifikace, rozvoje a uplatnění. Je založena na základě Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020. Členy skupiny jmenuje náměstek ministra pro řízení sekce podpory sportu, tělovýchovy a mládeže.

Skupina připravuje koncepční návrhy, zajišťuje koordinaci a hodnocení naplňování Koncepce podpory rozvoje nadání a zajišťuje reprezentativní zastoupení hlavních subjektů podílejících se na podpoře nadání.

Seznam členů skupiny

Jméno a příjmení

Organizace

oblast

     

Mgr. Lucien Rozprým

JMK

Mgr. Michal Urban

MŠMT O51

 

Ing. Jaroslav Froulík

MŠMT O51

 

Ing. Bc. Jiří Kabele

MŠMT O21 (konzervatoře)

 
 

MŠMT O21 (gymnázia)

 

PhDr. Eva Vondráková

STaN

NNO

PhDr. Pavel Doleček

MŠMT O3

 

Mgr. Tomáš Kyselica

MŠMT O legislativní

 

Ing. Dana Pražáková, Ph.D.

   

doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

MUNI Brno

PaeDr. Karel Tomek

NÚV

 

PhDr. Světlana Durmeková, Ph. D. 

NÚV

 

B.c. Hana Splavcová

NÚV

 

Mgr. Simona Šedá

NÚV

 

ing. Miroslava Fatková

NIDV

 

Mgr. Irena Hošková

NIDV

 

Mgr. Zdeňka Kšírová

MŠMT O22 (ZUŠ)

 

RNDr. Stanislav Zelenda

TC NIDV

 

PhDr. Ondřej Andrýs, MAE

Česká školní inspekce

 

ing. Tomáš Blumenstein

Mensa ČR

NNO

Mgr. Eva Tučková

MŠMT O22 (ZŠ)

 

Mgr. Marta Stará

MŠMT Odd. odborného vzdělávání

 

Mgr. Štěpánka Thérová

MŠMT Odd. všeobecného vzdělávání