Síť podpory nadání Vysočina

Koordinátor podpory nadání

Mgr. Kateřina Fousová
email: fousova@nidv.cz

Tel: 728 277 932

 

Krajská síť podpory nadání (KSPN) vzniká v rámci Systému podpory nadání jako prostředku pro maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka a studenta. Koordinací a rozvojem krajské sítě podpory nadání bylo pověřeno krajské pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) v Jihlavě, při kterém již pracuje Krajská koordinační skupina (KKS). Na různých místech kraje Vysočina se konají tzv. kulaté stoly zaměřené na podporu nadání, jejichž hlavním cílem je sezvat aktéry, kteří mohou přispět k řešení problematiky nadaných žáků, případně mohou nabídnout už existující řešení. Poslední kulatý stůl se uskutečnil 13. března 2018 v badatelském centru Gymnázia Havlíčkův Brod.

Do sítě postupně vstupují školy a organizace, které mají zájem a potenciál rozvíjet nadání u mladých lidí.

Pedagogicko psychologický poradce pro problematiku nadání

Pedagogicko-psychlogická poradna Třebíč

Veselý Miroslav, Mgr.

568 845 814,  732 560 440

ppptr.vesely@volny.cz

Další členy krajské Sítě podpory nadání naleznete na stránce Podpora nadání

Aktuality Kraj Vysočina

« Zpět

Soutěž pro studenty a absolventy VŠ o zpracování studie dopadů veřejných politik v ČR

Think-tank IDEA vypisuje soutěž o zpracování empirické studie dopadů veřejných politik v České republice (policy study).

IDEA podpoří zpracování studie finančně, odborným dohledem, finální produkcí a veřejnou prezentací. Východiskem pro studii může, ale nemusí být již existující studentská práce nebo jiný vědecký výzkum. Ve výsledku se očekávají studie založené na kvalitních a zajímavých datech s akcentem na vybrané veřejné politiky. Jako vzor či inspirace mohou sloužit dosavadní studie IDEA. Zpracovatel studie bude vybrán na základě stručného, srozumitelného a přesvědčivého návrhu z řad stávajících nebo nedávných absolventů vysokých škol. IDEA studii podpoří honorářem ve výši 40 tisíc Kč.

Plakát s popisem soutěže si můžete stáhnout zde EMPIRICKÝ VÝZKUM NA PODPORU VEŘEJNÝCH POLITIK.

Předpokládají se návrhy studií v těchto oblastech:

• trh práce a politika zaměstnanosti,
• školství a vzdělávání,
• daně, dávky, sociální politika,
• rodinná a důchodová politika,
• výzkum a vývoj,
• fungování veřejného sektoru.

Doporučení k pojetí návrhu studie:

• maximálně 4000 znaků včetně mezer
• stručnost, jasnost, srozumitelnost
• popis použitých dat a podstaty metodologie
• odkaz na vědeckou práci (není podmínkou)
• vítány budou analýzy dopadů veřejných politik a identifikace kauzálních souvislostí
• vysvětlení významu očekáváných zjištění pro veřejné politiky a diskuse

Omezení:

• Všichni navrhovatelé a autoři studie musí být studenty VŠ nebo absolventy do 30 let (včetně).
• IDEA podpoří vznik studie honorářem ve výši 40 tisíc Kč ve sjednaném splátkovém kalendáři
• Termín odevzdání návrhu studie nejpozději 31. května, 2018.
• IDEA si vyhrazuje právo nepodpořit žádný z návrhů.
• Studie vyjde výhradně pod hlavičkou IDEA (možné publikování ve vědeckém časopise).
• Zpracování studie se očekává v období do konce roku 2018.

Návrhy na zpracování studií s uvedením jmen autorů a kontaktů zasílejte na adresu idea@cerge-ei.cz nejpozději do 31. května, 2018. Doručení potvrzuje zpětné potvrzení příjmu správcem e-mailu.