Síť podpory nadání Vysočina

Koordinátor podpory nadání

Mgr. Kateřina Fousová
email: fousova@nidv.cz

Tel: 728 277 932

 

Krajská síť podpory nadání (KSPN) vzniká v rámci Systému podpory nadání jako prostředku pro maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka a studenta. Koordinací a rozvojem krajské sítě podpory nadání bylo pověřeno krajské pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) v Jihlavě, při kterém již pracuje Krajská koordinační skupina (KKS). Na různých místech kraje Vysočina se konají tzv. kulaté stoly zaměřené na podporu nadání, jejichž hlavním cílem je sezvat aktéry, kteří mohou přispět k řešení problematiky nadaných žáků, případně mohou nabídnout už existující řešení. Poslední kulatý stůl se uskutečnil 13. března 2018 v badatelském centru Gymnázia Havlíčkův Brod.

Do sítě postupně vstupují školy a organizace, které mají zájem a potenciál rozvíjet nadání u mladých lidí.

Pedagogicko psychologický poradce pro problematiku nadání

Pedagogicko-psychlogická poradna Třebíč

Veselý Miroslav, Mgr.

568 845 814,  732 560 440

ppptr.vesely@volny.cz

Další členy krajské Sítě podpory nadání naleznete na stránce Podpora nadání

Aktuality Kraj Vysočina

« Zpět

Svět očima dětí

Ministerstvo vnitra ČR, odbor tisku a public relations vyhlašuje soutěž pro děti ve věku 5 až 16 let, jejichž úkolem je vytvořit soutěžní výtvarné nebo audiovizuální dílo na dané téma podle zvolené soutěžní kategorie.

Soutěžní témata: 1. kategorie: MŠ a 1. stupeň ZŠ - Moderní technologie; Živelní pohromy 
                          2. kategorie: 2. stupeň ZŠ -100. výročí vzniku ČSR; Ochrana osobních údajů  

Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.

Subjekty, zabývající se vzděláváním a výchovou dětí (MŠ, ZŠ, speciální školy, dětské domovy, střediska volnočasových aktivit,...), mohou zaslat maximálně 3 díla z každé soutěžní kategorie ke každému soutěžnímu tématu.

Podmínky účasti a další informace k soutěži naleznete v propozicích soutěže  "Svět očima dětí". Informační listy k vyhlášeným soutěžním tématům budou k dispozici na internetových stránkách projektu na adrese: www.mvcr.cz/soutez.