43. ročník 2016/2017

Ústřední kolo se koná: 14. - 20. 6. 2018  (Sportpark Kocanda, Želiv)

Žádáme zákonné zástupce nezletilých soutěžících, aby reagovali na e-mail zaslaný tajemnicí soutěže - souhlas s použitím osobních údajů v souvislosti s účastí v ústředním kole Olympiády v ČJ 2018. Děkujeme.

ELEKTRONICKÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ  UKONČENO.  Přijetím elektronické přihlášky je soutěžící do ÚK olympiády závazně přihlášen. Vyplněný formulář přihlášky v PDF soutěžící vytiskne, podepíše a nechá potvrdit vedením školy. Potvrzenou přihlášku si uchová pro případnou kontrolu.

DŮLEŽITÉSoutěžící, který se ústředního kola OČJ nezúčastní v plném časovém i obsahovém rozsahu, se nebude moci umístit na některém z laureátských míst.

!!! SLEDUJTE ZMĚNY !!! před konáním ústředního kola i v jeho průběhu. 

Zadání a řešení jednotlivých postupových kol OČJ 2017/2018.

Zadání I.+II. kat. ŠK OČJ 2017/18

Řešení I.+II. kat. ŠK OČJ 2017/18

Zadání I.+II. kat. OK OČJ 2017/18

Řešení I.+II. kat. OK OČJ 2017/18

Zadání I.+II. kat. KK OČJ 2017/18

Řešení I.+II. kat. KK OČJ 2017/18