43. ročník 2016/2017

DŮLEŽITÉSoutěžící, který se ústředního kola OČJ nezúčastní v plném časovém i obsahovém rozsahu, se nebude moci umístit na některém z laureátských míst.

Elektronickou přihlášku do ÚK může vyplnit a zaslat soutěžící, rodič či vyučující, který soutěžícího na soutěž připravoval. Údaje v elektronické přihlášce jsou závazné! Přijetím elektronické přihlášky je soutěžící do ÚK olympiády závazně přihlášen. Obratem dostane na zadanou e-mailovou adresu potvrzení o řádném odeslání přihlášky a vyplněný formulář přihlášky v PDF. Přihlášku vytiskne, podepíše a nechá potvrdit vedením školy. Potvrzenou přihlášku si uchová pro případnou kontrolu.

Termíny postupových kol 44. ročníku OČJ 2017/2018

školní kola: 13. 11. - 1. 12. 2017

okresní kola: 29. 1. 2018  (29. - 30. 1. popř. 5. - 6. 2.)

krajská kola: 4. - 5. 4. 2018

ústřední kolo: 14. - 20. 6. 2018 (Sportpark Kocanda, Želiv)

 

Zadání a řešení jednotlivých postupových kol OČJ 2017/2018.

Zadání I.+II. kat. ŠK OČJ 2017/18

Řešení I.+II. kat. ŠK OČJ 2017/18

Zadání I.+II. kat. OK OČJ 2017/18

Řešení I.+II. kat. OK OČJ 2017/18