43. ročník 2016/2017

Rozhodnutí předsedy ústřední komise OČJ

Soutěžící, který bez uvedení závažných důvodů přijede na ústřední kolo olympiády po oficiálním zahájení nebo odjede před vyhodnocením a slavnostním vyhlášením výsledků, se nebude moci umístit na některém z laureátských míst. 

Informace (SLEDUJTE) a dokumenty k ústřednímu kolu:

Pozvánka + informace (SLEDUJTE PRŮBĚŽNĚ)

Prohlášení o bezinfekčnosti

Vyjádření souhlasu - samostatný odchod

Prohlášení o použití vlastního automobilu

Zadání a řešení jednotlivých kol      
ŠKOLNÍ KOLO      
Zadání I.kat. ŠK OČJ 2016-17   Zadání II.kat. ŠK OČJ 2016-17    
Řešení I. kat. ŠK OČJ 2016-17    
Řešení II. kat. ŠK OČJ 2016-17    
Sloh I.+ II. kat. ŠK OČJ 2016-17    
     
OKRESNÍ KOLO    
Zadání I.kat. OK OČJ 2016-17    
Zadání II.kat. OK OČJ 2016-17    
Řešení I. kat. OK OČJ 2016-17    
Řešení II. kat. OK OČJ 2016-17    
Sloh I.+ II. kat. OK OČJ 2016-17    
     
KRAJSKÉ KOLO    
Zadání I.kat. KK OČJ 2016-17    
Zadání II.kat. KK OČJ 2016-17    
Řešení I. kat. KK OČJ 2016-17    
Řešení II. kat. KK OČJ 2016-17    
Sloh I.+ II. kat. KK OČJ 2016-17