43. ročník 2016/2017

Rozhodnutí předsedy ústřední komise OČJ

Soutěžící, který bez uvedení závažných důvodů přijede na olympiádu po oficiálním zahájení nebo odjede z olympiády před vyhodnocením a slavnostním vyhlášením výsledků, se nebude moci umístit na některém z laureátských míst. 

Účast českých škol v zahraničí

43. ročníku OČJ 2016/2017 se poprvé účastní české školy v zahraničí. Zapojily se:  Česká škola bez hranic Paříž, Londýn, Frankfurt nad Mohanem a Ženeva. Celkem 5 soutěžících.

Velkým přínosem setkání žáků z Čech a ze zahraničí je propagování, šíření a udržení českého jazyka a kultury za hranicemi ČR.  Značný význam má sdílení životních i studijních zkušeností a setkání mladých lidí stejného oborového zaměření. Žáci z českých škol v zahraničí mají možnost zjist vlastní jazykovou vybavenost a schopnosti. Účast v ústředním kole je pak odměnou za snahu a motivací k dalšímu studiu.  Zároveň též dokladem o tom, že si ceníme úsilí ředitelů a pedagogů o vzdělávání českých žáků dlouhodobě pobývajících v zahraničí i jejich rodinných příslušníků za podporu v tomto procesu.

Zadání a řešení jednotlivých kol Olympiády v českém jazyce pro ročník 2016/2017.

ŠKOLNÍ KOLO

Zadání I.kat. ŠK OČJ 2016-17

Zadání II.kat. ŠK OČJ 2016-17

Řešení I. kat. ŠK OČJ 2016-17

Řešení II. kat. ŠK OČJ 2016-17

Sloh I.+ II. kat. ŠK OČJ 2016-17

OKRESNÍ KOLO

Zadání I.kat. OK OČJ 2016-17

Zadání II.kat. OK OČJ 2016-17

Řešení I. kat. OK OČJ 2016-17

Řešení II. kat. OK OČJ 2016-17

Sloh I.+ II. kat. OK OČJ 2016-17

KRAJSKÉ KOLO

Zadání I.kat. KK OČJ 2016-17

Zadání II.kat. KK OČJ 2016-17

Řešení I. kat. KK OČJ 2016-17

Řešení II. kat. KK OČJ 2016-17

Sloh I.+ II. kat. KK OČJ 2016-17