43. ročník 2016/2017

DŮLEŽITÉ

Soutěžící, který se ústředního kola OČJ nezúčastní v plném časovém i obsahovém rozsahu, se nebude moci umístit na některém z laureátských míst.

Elektronickou přihlášku na ÚK může vyplnit a zaslat soutěžící, rodič či vyučující, který soutěžícího na soutěž připravoval. Údaje v elektronické přihlášce jsou závazné! Přijetím elektronické přihlášky je soutěžící na olympiádu závazně přihlášen.

Termíny postupových kol 44. ročníku OČJ 2017/2018

školní kola: 13. 11. - 1. 12. 2017

okresní kola: 29. 1. 2018  (29. - 30. 1. popř. 5. - 6. 2.)

krajská kola: 4. - 5. 4. 2018

ústřední kolo: 14. - 20. 6. 2018

 

Informace (SLEDUJTE PRŮBĚŽNĚ !!!) a dokumenty k ústřednímu kolu:

Pozvánka + info 2018

Prohlášení o bezinfekčnosti

Vyjádření souhlasu - samostatný odchod

Prohlášení o použití vlastního automobilu