Zlínská síť podpory nadání

V souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 až 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo v jednotlivých krajích  k vytvoření KRAJSKÝCH KOORDINAČNÍCH SKUPIN PRO PODPORU NADÁNÍ (KKS) a Krajských sítí podpory nadání (KSPN). Zlínská KKS se skládá ze zástupců NIDV, KÚ ZLK, ČŠI, UTB Zlín, KPPP Zlínnského kraje, MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, KHK.. KSPN realizuje spolupráci mezi subjekty v daném kraji.  Do sítě po postupně vstupují školy a organizace, které mají zájem a potenciál rozvíjet nadání u mladých lidí.

Stálí hlavní členové KKS:

Koordinátorka podpory nadání

Mgr. Eva Machů, Ph.D., machu.e@nidv.cz  , tel: 577 222 603

Krajská pedagogicko-psychiologická poradna Zlín

PhDr. Alexandra Baladová, alexandra.baladova@poradnazl.cz, tel. 575 570 564

Národní ústav pro vzdělávání - krajská metodička péče o nadané

PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D., ředitelka ZŠ, jancikova@zsmalenovice.cz, tel.  774 106 119

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

Mgr. Radim Sukop, radim.sukop@kr-zlinsky.cz 577 043 744

ČŠI, zlínský inspektorát

Mgr. Zdeněk Ševela, Zdenek.Sevela@csicr.cz, tel. 577 653202

Mgr. Jana Chodníčková, Jana.Chodnickova@csicr.cz, tel. 577 653 202

Základní škola a mateřská škola Academic School (Uherské Hradiště, Zlín)

 PhDr. Věra Olšáková, vera.olsakova@zsctyrlistek.cz

Základní škola Zlín, tř. Svobody 

PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D., jancikova@zsmalenovice.cz

Základní škola Morkovice, 17. listopadu

Mgr. Jana Teriaki, reditelka@zsmorkovice.cz

Gymnázium, Zlín - Lesní čtvrť

Mgr. Pavel Simkovič, simkovic@gymzl.cz

Arcibiskubské gymnázium v Kroměříži

Mgr. Jan Košárek,  kosarek@agkm.cz

Mateřská škola Nad Ovčírnou

PhDr. Ivana Vymětalová, skolka@outlook.cz

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně

PhDr. Jana Langerová, csz@czszlin.cz

Základní škola Zachar, Kroměříž

Mgr. Petra Fečková, reditelka@zszachar.cz

DDM Astra Zlín

Bc. Vladíková Ivana, i.vladikova@ddmastra.cz

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Mgr. Vilma Vašáková, vilma.vasakova@gfpvm.cz

Základní škola Ohrada, Vsetín

PhDr. Helena Slováková slovakova@zsohrada.cz

Základní škola Kvítková, Zlín

 

Mgr. Dana Uhrová, dana.uhrova@zskvitkova.cz

Aktuality Zlínský kraj

« Zpět

Bakala Foundation znovu podpoří talentované studenty

Bakala Foundation dne 18.1.2018  odstartovala v pořadí již devátý ročník výjimečného stipendijního programu Scholarship.
Několika miliony korun podpoří nejtalentovanější studenty, kteří chtějí studovat v bakalářském či magisterském programu na některé z prestižních zahraničních univerzit. Studentům ze středních či vysokých škol se tak otevírá možnost získat finanční podporu na studium za hranicemi České republiky.
Výše finanční podpory pro nejúspěšnější účastníky výběrového řízení závisí na typu vybrané školy i na finančních možnostech samotných studentů. Při splnění všech podmínek nadace stipendistům garantuje podporu po celou dobu vybraného studijního programu. 

Více informací v příloze

Nadace Bakala Foundation

Bakala Foundation již osmým rokem nabízí prostřednictvím programu Scholarship finanční podporu českým studentům, kteří mají vynikající výsledky a v jejichž vlastních silách není si studium financovat. Uchazečům musí být méně než 33 let. Student, který se rozhodne studovat v zahraničí, musí zpravidla kromě složení přijímací zkoušky dodat škole i informace o tom, z jakých zdrojů plánuje své studium hradit. Roční školné na nejdražších univerzitách se blíží hranici milionu korun (45-50 tis. USD). K této ceně je nutné připočíst náklady spojené s pobytem a studiem.

Díky manželům Bakalovým můžete potkat české studenty na osmnácti amerických univerzitách, jedenácti britských, dvou francouzských, dvou německých, jedné nizozemské a jedné novozélandské univerzitě. Nadace v rámci programu Scholarship podpořila v posledních 8 letech již 113 českých studentů. V tomto akademickém roce má finanční příspěvek od Bakala Foundation 47 studentů - 13 nových, kteří získali stipendium poprvé, a 34 pokračujících ve studiích z minulých let.

Z dlouhodobých statistik programu vyplývá, že o stipendia žádají mladí talentovaní lidé ze všech krajů ČR. Nejvíce z nich má zájem studovat sociální vědy a humanitní obory – 35 respektive 25 %. Přibližně pětina chce získat titul v aplikovaných vědách a každý desátý žadatel chce studovat na uměleckých školách. V posledních letech je patrný narůstající zájem zejména o studium ve Velké Británii. O stipendium do Británie loni žádalo 123 studentů; stabilně velký zájem je také o univerzity patřící do tzv. Břečťanové ligy (Ivy League). Zájemce o studium máme však i na dalších elitních univerzitách mj. v Nizozemsku, Německu, Skandinávii na Novém Zélandě nebo v Austrálii. Více o programu najdete na www.bakalafoundation.org.

Pro více informací kontaktujte, prosím, Marii Wichterlovou: wichterlova@bakalafoundation.org, tel: 601 593 949