Zlínská síť podpory nadání

V souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 až 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo v jednotlivých krajích  k vytvoření KRAJSKÝCH KOORDINAČNÍCH SKUPIN PRO PODPORU NADÁNÍ (KKS) a Krajských sítí podpory nadání (KSPN). Zlínská KKS se skládá ze zástupců NIDV, KÚ ZLK, ČŠI, UTB Zlín, KPPP Zlínnského kraje, MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, KHK.. KSPN realizuje spolupráci mezi subjekty v daném kraji.  Do sítě po postupně vstupují školy a organizace, které mají zájem a potenciál rozvíjet nadání u mladých lidí.

Stálí hlavní členové KKS:

Koordinátorka podpory nadání

Mgr. Eva Machů, Ph.D., machu.e@nidv.cz  , tel: 577 222 603

Krajská pedagogicko-psychiologická poradna Zlín

PhDr.Alexandra Baladová, alexandra.baladova@poradnazl.cz, tel. 575 570 564

Národní ústav pro vzdělávání - krajská meodička péče o nadané

PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D., ředitelka ZŠ, jancikova@zsmalenovice.cz, tel.  774 106 119

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

Mgr. Radim Sukop, radim.sukop@kr-zlinsky.cz 577 043 744

ČŠI, zlínský inspektorát

Mgr. Zdeněk Ševela, Zdenek.Sevela@csicr.cz, tel. 577 653202

Mgr. Jana Chodníčková, Jana.Chodnickova@csicr.cz, tel. 577 653 202

Základní škola a mateřská škola Adacemic School (Uherské Hradiště, Zlín)

 PhDr. Věra Olšáková, vera.olsakova@zsctyrlistek.cz

Základní škola Zlín, tř. Svobody 

PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D., jancikova@zsmalenovice.cz

Základní škola Morkovice, 17.listopadu

Mgr. Jana Teriaki, reditelka@zsmorkovice.cz

Gymnázium, Zlín - Lesní čtvrť

Mgr. Pavel Simkovič, simkovic@gymzl.cz

Arcibiskubské gymnázium v Kroměříži

Mgr. Jan Košárek,  kosarek@agkm.cz

Mateřská škola Nad Ovčírnou

PhDr. Ivana Vymětalová, skolka@outlook.cz

Aktuality Zlínský kraj

« Zpět

Přihlašování do IX. ročníku výtvarné soutěže Čarovné barvy Země

Bylo spuštěno přihlašování do nového ročníku malířské soutěže pro děti a mládež Čarovné barvy země, kterou za podpory Jihomoravského kraje zajišťuje Masarykovo muzeum v Hodoníně prostřednictvím své pobočky – Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památky. Přihlašování do soutěže je možné výhradně prostřednictvím webového formuláře: http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/656/, konec sběru přihlášek – 11. ledna 2019 nebo dříve při dosažení kapacity. Zájemci z řad pedagogů se mohou přihlašovat na výtvarný seminář, který proběhne ještě v tomto kalendářním roce a je tedy vhodný i pro ty, kteří se rozhodují, zda se do soutěže přihlásit. Seminář proběhne v Brně, v prostorách MŠ a ZŠ v areálu Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 212/9 ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 15 hodin. Přihlašování zde: http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/660/