Doporučené knihy

Anotace knih a dalších publikací zveřejňujeme bez záruky - názory na jejich vhodnost se mohou lišit. K dostání jsou většinou v mnoha e-shopech a prodejnách. Proto odkazy uvádíme pouze, pokud se jedná o omezenou distribuci. Vaše tipy na další publikace nám můžete zasílat na tutr@nidv.cz

Z lásky k fyzice

Lewin Walter

Walter Lewin vede přednášky ze základů fyziky.

Argo, 2012

Zábavná matematika pro první stupeň ZŠ

Pecharová Lenka

Sbírka medailónků zvířat a slovních úloh, propojená s matematickými příklady na procvičení počtů i upevnění získaných informací. Vede děti k chápání světa v souvislostech, k používání zdravého úsudku, povzbuzuje zvídavost a radost z poznávání blízkýc...

Portál, 2012

Základy pedagogiky nadaných, Jana Jurášková

Jana Jurášková

Kniha je určená především pedagogům, kteří chtějí rozvíjet bystré a nadané děti a studenty ve své třídě, posluchačům pedagogických fakult, psychologům a všem, kteří chtějí proniknout do tajů odhalování, poznávání, výchovy a vzdělávání nadaných jedinc...

IPPP, 2006

Zkoumáme kapaliny - návody na jednoduché pokusy, odvození a vysvětlení základních fyzikálních zákonů

Chajda Radek

Tato knížka je určena všem, kteří si rádi prakticky zkoušejí a ověřují fyzikální zákony.

Edika, 2009