Doporučené knihy

Anotace knih a dalších publikací zveřejňujeme bez záruky - názory na jejich vhodnost se mohou lišit. K dostání jsou většinou v mnoha e-shopech a prodejnách. Proto odkazy uvádíme pouze, pokud se jedná o omezenou distribuci. Vaše tipy na další publikace nám můžete zasílat na vojtech.tutr@npicr.cz

Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běžné třídě základní školy

Machů Eva

Cílem publikace je podat co nejzákladnější informace o identifikaci a vzdělávání talentovaných jedinců v podmínkách klasických základních ško

Masarykova univerzita, 2010

Rozumově nadaní studenti s poruchou učení, Šárka Portešová a kol.

Portešová Šárka

Publikace se věnuje problematice souběhu rozumového nadání a poruchy učení u středoškolských a vysokoškolských studentů.

Masarykova univerzita, 20147

Rozvoj dovedností žáků ve výuce chemie se zaměřením na nadané

Trnová Eva

Dovednosti jako důležité vzdělávací cíle sehrávají významnou úlohu v edukačním procesu.

Masarykova univerzita, 2012

Rozvoj inteligence - Soubor pracovních listů pro nadané děti

Rezková, Vlasta, Tumpachová, Lucie

Materiál obsahuje 51 pracovních listů zaměřených na rozvoj rozumových schopností, jinými slovy myšlení, nadání, studijních předpokladů.

Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2009

Rozvoj inteligence - Soubor pracovních listů pro nadané děti, Rezková, V. - Tumpachová, L.

Rezková, V. a Tumpachová, L.

Materiál obsahuje 51 pracovních listů zaměřených na rozvoj rozumových schopností, jinými slovy myšlení, nadání, studijních předpokladů.

Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2016

Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ, Jitka Fořtíková

Fořtíková Jitka

Předškolní věk je z hlediska fyziologie mozku přímo stvořený pro cílený rozvoj rozumových funkcí.

Portál, 2014

Sbírka netradičních matematických úloh

Švrček Jaroslav

Sbírka byla vytvořena z úloh uveřejňovaných v rubrice „Zajímavé matematické úlohy“ časopisu Matematika - fyzika - informatika.

Prometheus, 2007

Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí

Konečná Věra

Hlavním cílem zkoumání bylo identifikovat rozdíly v profilech sebehodnocení vztažených k jednotlivým komponentám sebepojetí a celkovém sebehodnocení mezi skupinami rozumově nadaných dětí a dětí s průměrným nadáním.

Masarykova univerzita, 2014

Šikulka Vendy – Logické hlavolamy,

Nevěčná Alena, Nevěčný Jiří

Pracovní sešit, určený školákům ve věku od 6 do 8 let, ale též nadaným předškolákům, je plný slovních, obrázkových a číselných hlavolamů, logických her i úkolů, které rozvíjejí nejen logické uvažování, soustředění, pozornost, paměť, ale i postřeh či ...

Grada, 2013

Školní zralost a nadané dítě

Kolektiv autorů

Ve třídách mateřských škol učitelky denně stojí před kolektivem dětí, který je tvořen dětmi z intaktní společnosti a dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi těmito dětmi se vzdělávají také děti nadané. Diagnostika i podpora nadaného dítěte ...

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2020