Doporučené knihy

Anotace knih a dalších publikací zveřejňujeme bez záruky - názory na jejich vhodnost se mohou lišit. K dostání jsou většinou v mnoha e-shopech a prodejnách. Proto odkazy uvádíme pouze, pokud se jedná o omezenou distribuci. Vaše tipy na další publikace nám můžete zasílat na vojtech.tutr@npicr.cz

Vědci v mateřské škole 2

Rochovská Ivana; Krupová Dagmar

Nejrůznější otázky podněcují dětskou zvídavost a učitel udělá to nejlepší, pokud dítěti neposkytne okamžitou odpověď.

Portál, 2018

Veselá matematika aneb kouzla, hříčky, hádanky, rébusy, ...

Loukota Jiří

Kniha je vhodná pro děti i dospělé se zájmem o matematiku.

Votobia, 1998

Volnočasové aktivity pro nadané a talentované u nás a ve světě, Joan Freeman, Jitka Fořtíková (editor části o ČR)

Freemanová Joan , Fořtíková Jitka

V roce 2009 vydal Národní institut dětí a mládeže MŠMT jedinečnou publikaci zabývající se podporou a analýzou aktivit pro nadané a talentované děti a mládež, která se zaměřuje též na nabídku služeb na poli volného času a mimoškolních aktivit.

NIDM, 2009

Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku -- Škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky

Havigerová Jana Marie

Zajímá vás, jak se pozná nadané dítě?

Grada, 2014

Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku -- Škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky, Jana Marie Havigerová

Havigerová Jana Marie

Zajímá vás, jak se pozná nadané dítě?

Grada, 2014

Výukové metody v pedagogice - S praktickými ukázkami, Lucie Zormanová

Zormanová Lucie

Jedinečný didaktický text se komplexně zabývá tématem výukových metod - jejich vývojem a klasifikací.

Grada, 2012

Vzdělávání nadaných žáků, O. Šimoník

Šimoník Oldřich, Bazalová Barbora

kolektivní monografie

Masarykova univerzita, 2010

Z lásky k fyzice

Lewin Walter

Walter Lewin vede přednášky ze základů fyziky.

Argo, 2012

Zábavná matematika pro první stupeň ZŠ

Pecharová Lenka

Sbírka medailónků zvířat a slovních úloh, propojená s matematickými příklady na procvičení počtů i upevnění získaných informací. Vede děti k chápání světa v souvislostech, k používání zdravého úsudku, povzbuzuje zvídavost a radost z poznávání blízkýc...

Portál, 2012

Žáci potřebují přemýšlet

Krejčová Lenka

Kvůli velkému množství informací, které je třeba se v současné době naučit (zejména na středních školách), ztrácíme čas na přemýšlení. Nastává paradoxní situace – zatímco dospívající jsou vývojově připravení na řešení problémů, odhalování souvislostí...

Portál, 2013