Tvořivost, logika a úlohy pro nadané

Aktivita je zdarma

Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání a pro pedagogy, kteří se zabývají podporou tvořivosti nebo logiky.Účastníci budou obeznámeni s tím, jak podporovat v dětech tvořivost a logiku. Také se zaměří na specifika úloh pro kognitivně nadané děti.Použité metody:Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční.Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:·         Jak podporovat v dětech tvořivost.·         Projekt Edu Art.·         Principy úloh pro nadané děti.·         Zdroje úloh.·         Rozvoj divergentního myšlení.·         Enigmatické hádanky a otázky.·         Podpora samostatného myšlení.·         Základy neurologie mozku.·         Šifry použitelných ve výuce.·         Logické úlohy.·         Přehled soutěží v logice a šifrování.·         Principy Hejného metody a jejich využití v komplexní výuce.·         Matematika Abaku.


Datum konání
19.11.2019 - 19.11.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Adresa
Křížová 22
Brno
Kraje
Jihomoravský
Url adresa
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení