Rozvoj nadaného žáka v běžné škole (pro školní koordinátory péče o nadání)

Aktivita je zdarma

Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Program vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání. Předpokládá se, že účastníci už začínají nastavovat ve své škole systém péče o nadání a zvládají problematiku vyhledávání a identifikace nadání. Na to se v kurzu navazuje obeznámením pedagogů s přístupy a metodami rozvoje nadaní žáků v podmínkách běžné školy, včetně práce s integrovanými nadanými, a výjimečně nadanými žáky. Tyto formy práce se začlení do budovaného systému péče o nadání ve škole.Použité metody:Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční.Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:
 • Jak nastavit výuku, aby podporovala nadání žáků.

 • Problematika akcelerace nadaných žáků, klady a limity, formy akcelerace, přidružená legislativa.

 • Rozšíření a obohacení učiva.

 • Soutěže a jejich využití při podpoře nadání ve škole.

 • Zdroje materiálů a úloh vhodných pro nadané žáky.

 • Tvorba pracovních listů pro nadané žáky.

 • Hejného metoda výuky matematiky, výhody a limity.

 • Písmo Comenia script, výhody a limity.

 • Jak nastavit aktivity pro podporu nadání jako součást systému.

 • Motivace nadaných žáků.

 • Výchovné prvky vzdělávacího procesu.


Datum konání
19.11.2019 - 19.11.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.
Adresa
Masarykova 28
Liberec
Kraje
Liberecký
Url adresa
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení