Řešení problémů s nadanými žáky (pro školní koordinátory péče o nadání)

Aktivita je zdarma

Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Program vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání. Předpokládá se, že účastníci už začínají nastavovat ve své škole systém péče o nadání a zvládají problematiku vyhledávání a identifikace nadání. Na to se v kurzu navazuje obeznámením pedagogů s problematikou řešení problémů nadaných, nebo výjimečně nadaných žáků. Účastníci se seznámí se specifickými typy nadání, které přinášejí specifické nároky na pedagogy. Účastníci budou dále připraveni na konkrétní problematické situace, které můžou při práci s nadanými a výjimečně nadanými žáky nastat. Účastníci ve finále sami navrhnou, jek řešení problémů nadaných žáků zabudovat do tvořeného systému péče o nadání ve vlastní škole.Použité metody:Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční.Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:
  • Atypické formy nadání v pedagogické praxi.

  • Dvojí výjimečnost, Aspergerův syndrom a autismus.

  • Underachievment nadaných žáků.

  • Sociální problémy nadaných žáků.

  • Řešení konfliktů s nadaným žákem.

  • Zavilý nadaný introvert a jeho podpora.

  • Spolupráce se školským poradenským zařízením při řešení problémů nadaných žáků.

  • Nastavení mechanizmu řešení problémů nadaných a výjimečně nadaných žáků, jako součást školního systému péče o nadání.


Datum konání
28.11.2019 - 28.11.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
Mgr. Markéta Palečková
Adresa
Za Pasáží 657
Pardubice
Kraje
Pardubický
Url adresa
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení