Pozvánka na vzdělávací program Činnostní učení pro rozvoj čtenářství v naukových předmětech

Vzdělávací seminář vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Jazyk a jazyková komunikace na 1. stupni ZŠ, ale více než na obsah učiva se zaměřuje na stavbu hodiny  v duchu konstruktivismu.
V průběhu dvou setkání si každý účastník projde několika metodami činnostního učení, které vedou k rozvoji čtenářství a osvojení si informací potřebných k úspěšnému zvládnutí učiva nejen v naukových předmětech. Vyzkouší si, jak to udělat, aby se děti učily s chutí a naplno. Pozná některé vhodné knihy, které osloví dnešního čtenáře a vedou k rozvoji čtenářství. Upevní si ověřenou strukturu vyučovací lekce vycházející z přirozenosti žáka. K těmto částem lekce pozná některé vhodné metody vycházející z konstruktivistického pedagogického přístupu (modelu učení).
Nejcennější v učení je vlastní prožitek a zkušenost. Během programu jsou ukázána pozitiva a možná úskalí jednotlivých metod a zároveň některé možné reakce žáků. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu. Účastníci získají několik možných lekcí do své výuky, které jsou zpracované na zásadách konstruktivismu.

Datum konání
05.10.2023 - 05.10.2023
Pravidelná
Ne
Organizátor
NPI Zlín
Adresa
Potoky 267
Zlín
760 01
Kraje
Celostátní
Url adresa
Registrace od - do
06.03.2023 - 03.10.2023
Aktivita
Stáž
Typ
Pedagogové
Obor
Pedagogika
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení