Metodické materiály

Zpřístupněné metodické materiály jsou určeny pro různé stupně vzdělávání, přičemž je zahrnuto i mimoškolní - zájmové či neformální vzdělávání, případně volnočasové aktivity se vzdělávacím obsahem.

Část materiálů vznikla v rámci Systému podpory nadání - většinou prostřednictvím Sítě podpory nadání (SIPON), případně jako výstup realizovaných aktivit v krajských sítích.

Další odkazy na využitelné materiály můžete nalézt v sekci Doporučené knihy.

Výsledky hledání

Krok za krokem s nadaným žákem. Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka

Přiručka vznikla na základě spolupráce VÚP v Praze s odborníky, kteří se problematice vzdělávání mimořádně nadaných žáků dlohodobě věnují, Je určena pro pedagogy základních a středních škol, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání mimořádně nadaného žáka. IVP

Problematika péče o nadané žáky na základních a středních školách (metodická příručka)

Příručka o nástrojích podpory nadaných ve výuce obecně (navrhovaná strukturace individuální vzdělávací plán - IVP) s pracovními listy předmětů Angličtina (anglický jazyk) a Matematika.