Metodické materiály

Zpřístupněné metodické materiály jsou určeny pro různé stupně vzdělávání, přičemž je zahrnuto i mimoškolní - zájmové či neformální vzdělávání, případně volnočasové aktivity se vzdělávacím obsahem.

Část materiálů vznikla v rámci Systému podpory nadání - většinou prostřednictvím Sítě podpory nadání (SIPON), případně jako výstup realizovaných aktivit v krajských sítích.

Další odkazy na využitelné materiály můžete nalézt v sekci Doporučené knihy.

Výsledky hledání

Nadání je třeba rozvíjet - metodická příručka a pracovní karty pro nadané žáky 1. stupně

Ve studijních materiálech naleznete Metodickou příručku pro pedagogické pracovníky a Pracovní karty pro nadané žáky 1. stupně základní školy pro předměty: Matematika, Český jazy, Člověk a jeho svět, Environmentální výchova a obsahuje i nestandardní aplikační úlohy a problémy. Úlohy byly vytvořeny s cílem rozvíjet a prohlubovat znalosti a dovednosti nadaného žáka a současně ulehčit práci pedagoga.