ZŠ Pasířská

  • Základní škola

http://www.zspasirskajbc.cz
Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou
Mgr. Vladimír Drábek
Tel.: 484846334
Tel.: 000000000
drabek.vladimir@zspasirskajbc.cz
Člen KSPN
Člen SIPON

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72

Rozsah působnosti: místní

Typ talentcentra: vzdělávací, poradenské, informační, koordinační

Zaměření oborové: matematika

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

květen 2017 - testování Mensou (42 žáků - z toho 9 žáků IQ nad 130 a 13 žáků s IQ 121 - 129), pravidelná úspěšná účast v mnoha logických soutěžích (Mat. Klokan, logická olympiáda, matem. olympiáda, chemická olympiáda, apod.), 1. IVP pro nadané dítě, účast obou pedagogů na seminářích (tematika nadaných dětí), kroužky pro nadané děti (1. st. a 2.st.), škola podporovaná Mensou, apod.

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy
Mgr. Vladimír  Drábek, učitel 2. st.
Mgr. Tereza Makuševová, učitelka 1.st. 

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy - zastřešení a organizace péče, péče o webové stránky
Mgr. Vladimír  Drábek, učitel 2. st.
Mgr. Tereza Makuševová, učitelka 1.st.
 

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

NIDV, PPP

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Pravidelná účast žáků v krajském kole Logické olympiády, Významná umístění v soutěži Matematický klokan, ...

Referenční osoby

PPP Jablonec nad Nisou (řed.  - p. Ullmanová), NIDV - koordinátorka péče o nadané p. Šeflová.
 

Finanční náročnost účasti cílových skupin

finanční spoluúčast nadaných dětí doposud neřešíme