člen KKS - Atlas Bios, SVČ, Přerov

  • Středisko volného času

www.svcatlas-bios.cz
Žižkova, 0 Přerov
Blanka Mašková
Tel.: 000000000
Tel.: 721453143
vedeni@svcatlas-bios.cz
Člen KSPN
Člen KKS
Člen SIPON

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti, žáci, studenti

Rozsah působnosti: krajský

Typ talentcentra: vzdělávací, poradenské, informační, koordinační, jiné

Zaměření oborové: zájmové vzdělávání včetně biologie, ekologie

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

soutěže (organizace -regionálních, okresních, krajských), SOČ, eko-knihovna, PET poradna, vedení odborných praxí, účast v krajské poradním sboru EVVO, spolupráce s odbornou veřejností

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Mgr.Blanka Mašková - ředitelka SVČ
Mgr.Dagmar Mlčáková - ved.odd.příležitostných aktivit
a všichni interní pedagogové SVČ

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

soutěže MŠMT(organizace -regionálních, okresních, krajských), SOČ, realizace vlastních soutěží od regionálníc až po celorepublikové, realizace mezinárodních výměn dětí a mládeže, eko-knihovna, PET poradna, vedení odborných praxí, spolupráce s odbornou veřejností (UP v Olomouci, UK v Praze, NIDV, pedagogové vyšších odborných, středních, zákldních i mateřských škol

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

Olomoucký Kraj, MM Přerova, ARTAMA, CDO, UNIE pěveckých sborů,spolky a zájmová sdružení např. Český rybářský svaz, Moravský ornitologický spolek, MEOPTA Přerov, PRECHEZA Přerov aj.

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

někteří členové kroužků postupně z žáků - studenty středních a vysokých škol (např. UP Olomouc aj.) často pak i vedoucí kroužků, úspěšní účastníci SOČ a olympiád až na celostátní úrovni 

Referenční osoby

Mgr.Dana Šafářová, PhD. - UP Olomouc
Mgr.Petr Jedelský - UK Praha
Bc.Kateřina Kosková - OŠMT OK
Bc.Marcela Stratilová - OŠMT OK
RNDr.Yvona Machalová - MM Přerov- živ.prostředí 

Finanční náročnost účasti cílových skupin

v pravidelné činnosti hradí účastníci zájmového vzdělávání poplatek dle náročnosti činnosti, u příležitostných aktivit (soutěže, olympiády, konzultace, PET poradna aj.) je činnost převážně zdarma