MŠ Lužice

  • Mateřská škola

Mgr. Iva Ladrová
Tel.: 476110105
Tel.: 774122740
msluzice@gmail.com
Člen SIPON

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: předškolní děti

Rozsah působnosti: místní

Typ talentcentra: vzdělávací

Zaměření oborové: předškolní vzdělávání

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: třídní vzdělávací projekty zaměřené na Gardnerovu typologii inteligencí (2 - 3x do roka)

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

zatím se připravujeme

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

pedagožky MŠ

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

samostudium odborné literatury, spolupráce s PPP

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

spolupráce s NIDV Ústeckého kraje a SPN

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Referenční osoby

Finanční náročnost účasti cílových skupin

nulové náklady, investice do literatury