Základní Škola Ostrovní Štětí

  • Základní škola

http://www.zssteti-ostrovni.cz/
Ostrovní, 411 08 Štětí
Mgr. Sandra Jaklová
Tel.: 416812520
Tel.: 000000000
sandra.jaklova@zssteti-ostrovni.cz
Člen SIPON

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: nadaní žáci 2.stupně ZŠ

Rozsah působnosti: místní

Typ talentcentra: vzdělávací, poradenské

Zaměření oborové: přírodovědné a humanitní předměty

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: kroužky, konzultace

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

kroužek vědy a techniky, přírodovědný kroužek, kroužek pro účastníky matematických, zeměpisných , biologických olympiád, olympiád z českého jazyka a anglického jazyka


Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

zapojena většina učitelů 2. stupně školy, výchovný poradce, školní psycholog

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

školní psycholog, výchovný poradce a aprobovaní učitelé

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

-

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

úspěchy v olympiádách a dalších soutěžích

Referenční osoby

vedení školy, rodiče žáků

Finanční náročnost účasti cílových skupin

100 Kč za rok za zájmové útvary, kde se provádí pokusy, případně je potřeba pomůcky a materiál k výrobě daných úkolů