Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

České Budějovice www.jaip.cz/
Nestátní nezisková organizace, KSPN
*