Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Nadační fond Jihočeské naděje

Nestátní nezisková organizace,
*

QCC Šachová univerzita

České Budějovice http://qcc.cz/
Nestátní nezisková organizace,
*

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

České Budějovice www.jaip.cz/
Nestátní nezisková organizace, KSPN
*