Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

Jubilejní ročník Soutěže v programování začíná

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je jednou z přímo řízených institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. NIDV má celorepublikovou působnost, prostřednictvím svých...

Soustředění řešitelů matematické olympiády

Termín konání: 19.6.-24.6. 2016   Místo konání: Regionální vzdělávací středisko v Uherském Hradišti -  Obsah aktivity Příprava nominovaného šestičlenného...

Technické hry 2016 a MS ČR Myšohryz 2016

DDM Rozmarýn Litoměřice prostřednictvím Technického klubu mládeže Litoměřice Vás zvou k účasti na 3. ročníku Technických her 22. 9. 2016 v pavilonu A na výstavišti Zahrada...

Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz