Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

Seminář praktické výuky Biologie I. - Gymnázium Jírovcova, Č.B.

Dne 18.4.2018 proběhlo na gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích pokračování seminářů praktické výuky. Tentokrát bylo téma  -  Prvoci kolem nás Cílem těchto seminářů je...

setkání KKS v Jihočeském kraji

Dne 25.4.2018 (10.00 - 12.30) proběhne na NIDV v Českých Budějovicích setkání krajské koordinační skupiny. Během setkání budou představeny činnosti pro nadané za uplynulé pololetí, přehled...

Německy? Excelentně! - Soutěž v jazyce německém zná své vítěze

Dne 17. dubna 2018 proběhlo na Velvyslanectví SRN v Praze slavnostní vyhlášení výsledků ústředního kola Soutěže v jazyce německém pro žáky středních škol.  Tuto celostátní soutěž...
Je zobrazeno 1 - 3 položek z celkového počtu 3 500.
Položek na stránku 3
  1 167

Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz