Soutěž v programování

Soutěž je určena žákům základních a středních škol. Soutěžní kategorie respektují věk soutěžicích, kategorie mládež je určena pro žáky středních škol, kategorie žáci pro žáky základních škol a žáky odpovídajících ročníků víceleteých gymnázií. Obě věkové kategorie jsou hodnoceny samostatně. Úlohy do krajského a ústředního kola zpracovává ústřední porota a zadání úloh je jednotné pro celou ČR. Soutěžní kategorie a termíny naleznete zde, zájemci o soutěž se mohou přihlásit buď přímo u krajských garantů soutěže adresář naleznete na stránce Kontakty nebo u svého učitele informatiky.

Další informace můžete též nalézt na stránkách Stanice techniků Vyšehrad (STV).

V ročníku 2018 - 2019 pozor změna v kategorii Programování mikrořadičů – soutěžící během krajského i ústředního kola používají vlastní hardware a vývojové prostředí."

Ústřední kolo:

Informace k ústřednímu kolukteré se koná 21. – 23. 6. 2019, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Hradecká 1249/6.

Ústřední kolo soutěže v programování získalo:

záštitu hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.

záštitu děkana Fakulty informatiky a managementu prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA., Ph.D.

záštitu primátora Statutárního města Hradec Králové, prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc.

Nový organizační řád soutěže, platný od 1.8.2016 zde
 
 
 

Původní stránky k soutěži najdete zde

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
NIDV
Ing. Jana Ševcová
Senovážné nám. 25
11000 Praha

Propozice

Výsledky