Doporučené knihy

Anotace knih a dalších publikací zveřejňujeme bez záruky - názory na jejich vhodnost se mohou lišit. K dostání jsou většinou v mnoha e-shopech a prodejnách. Proto odkazy uvádíme pouze, pokud se jedná o omezenou distribuci. Vaše tipy na další publikace nám můžete zasílat na tutr@nidv.cz

Vývoj života

Nick Lane

Vývoj života - deset velkých vynálezů evoluce Uznávaný biochemik Nick Lane skládá s využitím těch nejnovějších vědeckých poznatků ohromující mozaiku historie života.

Kniha Zlín, 2011

Vzdělávání nadaných žáků, O. Šimoník

Šimoník Oldřich, Bazalová Barbora

kolektivní monografie

Masarykova univerzita, 2010

Z lásky k fyzice

Lewin Walter

Walter Lewin vede přednášky ze základů fyziky.

Argo, 2012

Zábavná matematika pro první stupeň ZŠ

Pecharová Lenka

Sbírka medailónků zvířat a slovních úloh, propojená s matematickými příklady na procvičení počtů i upevnění získaných informací. Vede děti k chápání světa v souvislostech, k používání zdravého úsudku, povzbuzuje zvídavost a radost z poznávání blízkýc...

Portál, 2012

Základní témata problematiky nadaných, Lenka Hříbková

Lenka Hříbková

Skripta seznamují čtenáře se základními tematickými celky, které byly v rámci problematiky nadání nejčastěji studovány:

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007

Základy pedagogiky nadaných, Jana Jurášková

Jana Jurášková

Kniha je určená především pedagogům, kteří chtějí rozvíjet bystré a nadané děti a studenty ve své třídě, posluchačům pedagogických fakult, psychologům a všem, kteří chtějí proniknout do tajů odhalování, poznávání, výchovy a vzdělávání nadaných jedinc...

IPPP, 2006

Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý, Vladimír Dočkal

Vladimír Dočkal

Co je podstatou talentu nebo nadání? Je talent a nadání totéž, nebo se něčím liší? V jakých oblastech se talenty projevují?

Lidové noviny, 2005

Zažehnutá jiskra

Barnett Kristine

Dramatický příběh o síle mateřské lásky, odhodlání a odvaze tváří v tvář nepřekonatelným překážkám.

Motto, 2016

Zážitkové pedagogické učení

Hanuš Radek, Chytilová Lenka

Publikace slouží především jako metodicko-praktický materiál všem pedagogickým pracovníkům zajímajícím se o zážitkovou pedagogiku.

Grada, 2009

Žijeme s nadáním, Jana Škrabánková

Jana Škrabánková

Kniha je komplexním souhrnem základních didaktických informací o práci s nadanými dětmi ve výuce.

Ostravská univerzita, 2012