Nalezené aktivity

Bastlfest 2019

Moravian Science Centre Brno, Křížkovského 554/12, Brno, 60300
Festival kutilství pro celou rodinu 15.–17. 11. 2019.
15.11.2019 - 17.11.2019

Mistrovství akademiků ČR v sudoku 2019

Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno, 60200
V sobotu 16. 11. 2019 před Mezinárodním dnem studenstva proběhne Mistrovství akademiků ČR v sudoku, které se koná v prostorách Fakulty stavební VUT (Brno-střed).
16.11.2019 - 16.11.2019

Jak na přírodovědnou gramotnost na počátku vzdělávání

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Křížová 22, Brno
Obsahem kurzu je podpora a rozvoj přírodovědného vzdělání dětí v MŠ, na 1. stupni ZŠ nebo při mimoškolním či zájmovém vzdělávání s mezioborovým propojením fyziky a chemie. Účastník díky soustavě promyšlených, na sebe navazujících pokusů pochopí vzta ...
18.11.2019 - 18.11.2019

Tvořivost, logika a úlohy pro nadané

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Křížová 22, Brno
Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání a pro pedagogy, kteří se zabývají podporou tvořivosti nebo logiky. Účastníci budou obeznámeni s tím, jak podporova ...
19.11.2019 - 19.11.2019

Stáže padagogů JMK

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Úvoz
Program se zaměřuje na šíření příkladů dobré praxe práce s nadanými dětmi, žáky a studenty v mateřských, základních a středních školách. Účastníci (2 - 15 hospitujících pedagogů) absolvují stáže v rozsahu pěti vyučovacích hodin na vybrané instituci ( ...
20.11.2019 - 20.11.2019

XI. ročník MathRace

Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, Brno, 61137
MathRace je matematická soutěž organizovaná Ústavem matematiky a statistiky organizátory Brněnského korespondenčního semináře pro studenty středních škol.
20.11.2019 - 20.11.2019

Teorie her: od salónních her k počítačovým sítím

Přírodovědecká fakulta MU v Brně, Kotlářská 2, Brno, 60200
V přednášce se podíváme na formování základních pojmů a myšlenek teorie her, na důležité milníky v historii této relativně mladé matematické disciplíny i na souvislost původních úvah týkajících se salónních her se současnými problémy spojenými s optimalizací počítačových a dopravních sítí.
25.11.2019 - 25.11.2019

Tvořivost, logika a úlohy pro nadané

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Křížová 22, Brno
Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání a pro pedagogy, kteří se zabývají podporou tvořivosti nebo logiky. Účastníci budou obeznámeni s tím, jak podporova ...
26.11.2019 - 26.11.2019

Stáže padagogů JMK

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Úvoz
Program se zaměřuje na šíření příkladů dobré praxe práce s nadanými dětmi, žáky a studenty v mateřských, základních a středních školách. Účastníci (2 - 15 hospitujících pedagogů) absolvují stáže v rozsahu pěti vyučovacích hodin na vybrané instituci ( ...
27.11.2019 - 27.11.2019

Stáže padagogů JMK

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Vančurova 2
Program se zaměřuje na šíření příkladů dobré praxe práce s nadanými žáky v základních školách. Účastníci (2 - 15 hospitujících pedagogů) absolvují stáže v rozsahu pěti vyučovacích hodin na vybrané instituci (3-4 hodiny náslech, 1-2 hodin rozbor s vyu ...
28.11.2019 - 28.11.2019

Žádost o zřízení účtu