KÚPK

  • Státní správa a samospráva

Mgr. Ludmila Novotná
Tel.: 377195373
Tel.: 777353612
ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz
Člen KSPN
Člen KKS
Člen SIPON

Plzeňský kraj a veřejná správa
Plzeňský kraj je jedním ze čtrnácti samosprávných krajských celků. Jejich vznik a činnost jsou od roku 2000 důležitým prvkem veřejné správy v České republice. Kraje jsou samosprávné celky, to znamená, že je nespravuje stát, ale zvolené zastupitelstvo daného kraje. To by mělo přinést občanům kraje větší kontrolu nad jeho činností a více možností ovlivňovat dění na území, na kterém žijí. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem  vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech