Přihlášky do ústředních kol soutěží organizovaných NIDV ve škol. roce 2016/17

Přihlášky do ústředních kol jazykových soutěží a ústředního kola Dějepisné olympiády a Olympiády v Čj vyplní  vítěz příslušné kategorie a náhradník.

Po vyplnění přihlášky Vám na Vaši e-mailovou adresu přijde potvrzení o řádném odeslání přihlášky a vyplněný formulář přihlášky v pdf, který vytisknete a necháte potvrdit ve škole.