Jihomoravská síť podpory nadání

Mgr. Dana Veselá Ph.D.

koordinátor podpory

tel: 543541270
tel: 770181771
E-mail: vesela.d@nidv.cz

Priority Jihomoravského kraje:

 • snažit se o maximální podporu pedagogů, kteří chtějí věnovat své úsilí rozvoji nadání u dětí (počínaje pedagogy mateřských škol) - t.j. umožnit žákům v Jihomoravském kraji v co nejširším měřítku rozvíjet svůj potenciál v intencích jejich maxima
 • podpořit další vzdělávání pedagogů, které bude zacíleno nejen na diagnostiku nadání, na to, jak nadání rozpoznat, ale i na konkrétní možnosti, příklady dobré praxe, jak nadaného rozvíjet
 • zintenzivnit spolupráci v kraji - informovat se vzájemně o aktivitách nabízených nadaným napříč organizacemi

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

DDM Brno, Helceletova, p.o.

*

Mensa České republiky

Člen krajské sítě
*

Centrum MU pro rozvoj nadaných dětí v Jm kraji (Nadané děti)

- Diagnostika nadaných dětí, poradenství rodičům těchto dětí - Vzdělávání pedagogů, psychologů a speciálních pedagogů v práci s nadanými dětmi formou konferencí, seminářů a workshopů - Vzdělávání pregraduálních studentů psychologie v tématu nadání ...

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU

*

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM)

Člen krajské sítě
*

ZŠ Křídlovická, Brno

*

Klub Zvídálek, ZŠ Křídlovická, Brno

*

ZŠ Úvoz, Brno - skup. výuka mimoř. nadaných dětí IQÁČEK

*

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Člen krajské sítě SIPON
Letní školy a celostátní semináře, jednodenní semináře, tematické exkurse