Nalezené aktivity

Jak v praxi na badatelsky orientovanou výuku (BOV) v přírodovědných předmětech

PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D., Slaný
Seminář je zaměřen na problematiku badatelsky orientované výuky (BOV). Zahrnuje jak teoretickou část o BOV (definování, začleňování do výuky, práce s dětmi), tak i konkrétní pokusy. Na příkladech pokusů, které budou provádět sami účastníci, bude demo ...
15.10.2019 - 15.10.2019

Podpora vnitřní motivace nadaných žáků a práce s jejich emocionalitou

Mgr. Eva Machů, Ph.D., Potoky 267, Zlín
Vnitřní motivace má obrovské rozpětí, na kterém se můžeme pohybovat. Od stavu flow (naprosté plynutí) po stav stuck state (stav uváznutí). Často však máme u stejných činností zážitek flow i stuck state. Pokud chceme v životě něco dokázat, pak platí j ...
15.10.2019 - 15.10.2019

Jak poznat nadaného žáka v běžné třídě a jak s ním pracovat

Mgr. Zdeňka Strašíková, Winstona Churchilla 1348/6, Ústí nad Labem
Vzdělávací program vychází z aktuálních přístupů k edukaci nadaných žáků na základních a středních školách, jejichž přítomnost je již také legislativně zakotvena v současných kurikulárních školských dokumentech. Program účastníkům nabízí seznámení s ...
04.11.2019 - 04.11.2019

Jazykově nadaný žák v hodinách českého jazyka a literatury

Mgr. Markéta Palečková, Luční 460, Hradec Králové
Seminář je zaměřen na problematiku rozvoje jazykového nadání žáků staršího školního věku. Obsah vychází z teoretických podkladů odborných prací renomovaných dětských psychologů a speciálních pedagogů zabývajících se problematikou nadání u dětí školní ...
06.11.2019 - 06.11.2019

Vyhledávání a identifikace nadání

Jan Turoň, Hlinsko 49, České Budějovice
Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Program navazuje na systematický úvod do problematiky péče o nadání ve škole. Představuje účastníkům problematiku vyhledávání a identifikace nadání jako klíčovou oblast systému péče ...
13.11.2019 - 13.11.2019

Letní škola ochrany přírody

Chaloupky, Kněžice 109, Kněžice, 675 29
Druhý ročník letní školy je určen středoškolákům ve věku 15 až 20 let.
15.07.2019 - 19.07.2019
Pobytová aktivita

Letní škola ochrany přírody

Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice 109, Kněžice, 675 29
Druhý ročník letní školy je určen středoškolákům ve věku 15 až 20 let.
15.07.2019 - 19.07.2019
Pobytová aktivita

Letní škola FYBICH 2019

Contipro, 31216 , Nekoř, 561 63
Fyzika, biologie, chemie v praxi pod vedením expertů z firmy Contipro.
15.07.2019 - 19.07.2019
Pobytová aktivita

Příměstský tábor Léto s Matyldou

IQLANDIA, Nitranská 410, Liberec, 46007
Pošli svého potomka na unikátní příměstský tábor Léto s Matyldou. Během pěti dní za pomoci moderních technologií postaví a naprogramuje s dalšími účastníky robota Matyldu. IQLANDIA, o. p. s. pořádá v nové chytré dílně iQFABLAB příměstský tábor Léto s Matyldou.
15.07.2019 - 19.07.2019
Pobytová aktivita

Příměstský tábor Intellectus, Praha (15.–19. 7. 2019): Programování mobilních aplikací a digitální grafika

ZŠ Nedvědovo náměstí, Nedvědovo náměstí 140/13, Praha 4, 1400
Netradiční příměstský tábor, kde se děti baví a vzdělávají. Vhodné od 10 do 17 let věku, výjimečně přijímáme i šikovné devítileťáky. Akci nepořádá Mensa ČR.
15.07.2019 - 19.07.2019