Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Jihlavsku aneb využití dendrochronologie v archeologii

17.04.2020

Volně navazuje na sérii teritoriálně zaměřených výstav s archeologickou tématikou. Výstavy pořádané s dvouletou periodicitou byly v MVJ zahájeny výstavou Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Telčsku v roce 2018 a v letošním roce pokračují prezentací archeologických nálezů na Jihlavsku, přičemž celá polovina výstavy je věnována speciálnímu přírodovědnému oboru – dendrochronologii, která představuje pro archeologii jednu z nejdůležitějších možností absolutního datování historických stavebních konstrukcí či ojedinělých nálezů dřeva.
Archeologické nálezy na Jihlavsku jsou věnovány především výzkumům historických měst, městeček a městysů – Jihlavě, Batelovu, Brtnici, Polné a Stonařovu, zvláštní pozornost je zaměřena na hrnčířské pece zkoumané v Kostelci u Jihlavy (1953), v Jihlavě – Křížové ulici č. 14 (1993, 2008) a nejnověji v ulici U Skály v Jihlavě (2019). Prezentovány budou také průzkumy jihlavských historických domů a jejich hospodářského zázemí, k nimž neodmyslitelně patří krásné nálezy reliéfních komorových kachlů.

Fotografie z vernisáže naleznete na muzejním facebooku (https://www.facebook.com/muzeumjihlava/

Kde: v prostorách Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. č. 57/58, Jihlava a potrvá do neděle 25. října 2020.