Soutěž v jazyce anglickém

Novým garantem soutěže se stala Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, Katedra slovanských jazyků.

Informace na nových webových stránkách soutěže
Kontakt na nového garanta ústředního kola:
PhDr. Martin Filip, Ph.D.
martin.filip@vse.cz

Dotazy ohledně nižších kol soutěže řeší krajský garant viz Adresář garantů.

Organizační řád soutěže platný od 18. 11. 2019

 

Aktuální ročník

Archiv

Obecné dokumenty

Kontakt