Soutěž v jazyce anglickém

Zařazení žáků do jednotlivých kategorií upravují Propozice.
Soutěžní kategorie, pro které se soutěž v jazyce anglickém koná, jsou tyto:
kategorie I. A - je určena žákům do 7. ročníků základních škol, probíhá ve školním a okresním kole
kategorie I. B - je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků základních škol; probíhá ve školním a okresním kole,
kategorie II. A - je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,
kategorie II. B - je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě ZŠ; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,
kategorie III. A - je určena žákům 1. až 3. ročníků gymnázií 1); probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,
kategorie III. C - je určena žákům SOŠ probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole.
1) včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Další informace o soutěžích a jazykovém vzdělávání v anglickém jazyce:
Soutěž Juvenes Translatores – pro mladé jazykové talenty z EU, informace o přihlašování a celé soutěži naleznete na sránkách http://ec.europa.eu/translatores;http://www.msmt.cz/aktuality. Kontakt pro ČR: DGT-Prague@ec.europa.eu.
Debatní pohár, debatní liga – soutěže družstev v debatování, zajišťuje Asociace debatních klubů ČR, www.debatovani.cz.
Společnost přátel USA – literární soutěž v angličtině , tři kategorie dle věku soutěžícího, organizovaná pro ZŠ, SŠ a VŠ Kontaktní adresa: Štěpánka Maňhalová, Vzdělávací středisko SPUSA, Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1, tel. +420 224 210 813; +420 608 979 410,+420 728 310 333; e-mail: info@spusa.cz; www.spusa.cz.
Literary Award for Young Writers (12. ročník) – literární soutěž pro mladé autory píšící v anglickém jazyce, čtyři věkové kategorie (do 12 let, 13–15 let, 16 – 17 let a 18 –19 let). Kontaktní adresa: Petr Fantys, Jitka Švecová, Glossoli z.s., Korunní 35, 120 00 Praha 2, tel.: +420 603 417 550; +420 731 408 280; e-mail: award@literaryaward.cz.
Americké centrum - přibližuje život v USA odborné i laické veřejnosti, pořádá přednášky, kulturní programy, více informací  na http://www.americkecentrum.cz. Kontaktní adresa: Americké centrum, Tržiště 13, 118 01 Praha 1, tel.: +420 257 530 640; e-mail: acprague@state.gov
British Council – je mezinárodní organizací Spojeného království podporující mezikulturní spolupráci a příležitosti ve vzdělávání (studium v zahraničí, skládání mezinárodních jazykových zkoušek), více informací na http://www.britishcouncil.org. Kontaktní adresa: Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, 110 00 Praha 1, tel.: 420 221 991 160; e-mail: info.praha@britishcouncil.cz.

Organizační řád soutěže platný od 18. 11. 2019

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut České republiky
Mgr. Hana Janoušková
Senovážné nám. 25
110 00 Praha 1
Tel.: 770195626
Tel.: 222122295